Eerste Justitieel Directeuren Overleg Aruba 

DINSDAG, 20 MAART 2012

ORANJESTAD — Morgen vindt voor het eerst het zogeheten Justitieel Directeuren Overleg plaats (JDO). Deze kick-off is bedoeld voor alle directeuren van de departementen die onder het ministerie van Justitie vallen.

Het doel is om te komen tot een integraal beleid om zo de kwaliteit van dienstverlening aan de samenleving te verhogen. Tijdens dit eerste overleg staan het netwerken centraal, bruggen slaan tussen de diverse departementen en thema’s en onderwerpen bepalen voor komende overleggen. Dit directeurenoverleg, zegt Justitie-minister Arthur Dowers (AVP), past binnen zijn aanpak.

Al vanaf zijn aantreden in 2009 als minister heeft hij een team samengesteld dat bij alle departementen de kansen, behoeften en taken inventariseert. Als succesvoorbeeld van deze verbeteringsslag en modernisering noemt hij de veranderingen bij de Voogdijraad, waar lange tijd een directeur ontbrak en er grote behoefte was aan een goed telefoon- en computernetwerk. Dat is gebeurd, waardoor volgens Dowers de Voogdijraad haar cliënten beter kan bedienen. Ook bij de brandweer en Bureau Rijbewijzen is de situatie op de werkvloer aangepakt, zodat het personeel een betere diensverlening kan bieden, aldus de minister.