Eerste gebruikers flexpensioen ArubaDONDERDAG, 15 MAART 2012

ORANJESTAD — Emile de Cuba en Wendell Bennett zijn de eerste pensioengerechtigden die gebruik maken van het nieuwe flexpensioen. Voor de regering is een bijzonder moment, omdat zij lang naar deze pensioenregeling hebben toegewerkt. De Cuba en Bennett kregen hun beschikking dan ook van premier Mike Eman (AVP), de minister van Volksgezondheid en Sport, Richard Visser (AVP), en de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Edwin Jacobs. Het flexpensioen biedt pensioengerechtigden de mogelijkheid om hun pensioen te verhogen door na hun 60ste langer door te werken, tot hun 65ste. Dat levert zo’n 40 procent aan extra pensioenuitkering op. Sinds de invoering van het flexpensioen begin dit jaar zijn er twaalf aanvragen ingediend bij SVB. Vijf daarvan zijn al toegekend. Wie in aanmerking wil komen voor het flexpensioen, moet dit minimaal een maand voor de 60ste verjaardag schriftelijk bij SVB aanvragen.