DNA Suriname stuurt incomplete bloedwet terug

DE WARE TIJD:

16/03/2012

Paramaribo - Omdat bloeddonoren nog te weinig worden beschermd door de wet, heeft het parlement onder meer de ontwerp Wet Bloedvoorziening teruggestuurd naar de regering. Het lag in de bedoeling het wetsontwerp gisteren te behandelen. Ook bleek dat het nog niet is gescreend door wetgevingsjuristen op het ministerie van Justitie en Politie.

Haken en ogen

Om meer donoren aan te trekken, zullen er volgens parlementariër Theo Vishnudatt juist beschermingsmaatregelen worden ingevoerd. Vishnudatt is het er ook niet mee eens dat de wet alleen de minister van Volksgezondheid aansprakelijk houdt bij calamiteiten.

Als gevolg van al deze haken en ogen heeft de Vaste Commissie Volksgezondheid geen eindverslag van het vooronderzoek kunnen brengen aan het college. Hierdoor heeft de voor gisteren geplande openbare vergadering, waarin de wet behandeld zou worden, geen voortgang gevonden. “We willen met een ‘schoon’ ontwerp vergaderen, zonder dat de regering het voorstel terug moet nemen”, zegt commissievoorzitter Vishnudatt.

Het uitgangspunt van de wet is om de minister van Volksgezondheid in de gelegenheid te stellen op basis van non-profit en onder strenge condities, nationale rechtspersonen aan te wijzen als bloedvoorzieningsorganisaties. Hierdoor zal een veilige en kwalitatieve bloedvoorraad in het land worden gegarandeerd.

Winsten

De bloedvoorzieningsorganisaties zullen jaarlijks een beleidsplan voor goedkeuring indienen bij de minister van Volksgezondheid. Onder strenge voorwaarden zullen ze worden aangewezen om het bloed te verzamelen, verwerken en door te verkopen aan gebruikers, waaronder ziekenhuizen. “

Zij mogen niet vanuit een winstoogmerk het bloed nemen van de donor, maar slechts kostendekkend draaien”, aldus Vishnudatt. Hij meent te weten dat op dit moment ziekenhuizen bloed voor 71 US dollar per 250 milliliter opkopen bij de Nationale bloedbank, maar dat zij op hun beurt winsten vanaf 20 US dollar maken op de zelfde hoeveelheid. “Bloed dat belangeloos is afgestaan moet niet gebruikt worden om winsten te maken. Het risico voor de donor is al groot genoeg. Ook wenst de vaste commissie te achterhalen welk bedrag ziekenhuizen en bloedgebrui- kende instanties, vragen aan hun patiënten.

Het Staatsziekenfonds zal hier een bijdrage leveren door aan te geven hoeveel de patiënt declareert na een ziekenhuisbehandeling. “Er moet een uniforme vertoning zijn van de declaratie. Volgens de Memorie van Toelichting mag de bloeddonor niet betaald worden voor bloed. Slechts de gemaakte kosten om bijvoorbeeld de locatie te bereiken, kunnen worden gedekt.

Volgens Vishnudatt heeft de Wet voor Vaststelling Tarieven van 2005 al genoeg mogelijkheden geboden aan de minister van Volksgezondheid om allerhande tarieven vast te stellen.