Dimas start ‘rechtswege-project’ met AZV op ArubaWOENSDAG, 13 JUNI 2012

ORANJESTAD — Dimas, immigratiedienst Iasa en ziektekostenverzekeraar AZV werken samen om het uitgeven van ‘verklaringen van rechtswege’ soepel te laten verlopen. Dit geldt alleen voor personen die daar per 1 juli 2012 in verband met de nieuwe Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) recht op hebben. Vanaf dinsdag 19 juni start de projectmatige uitgifte van deze verklaringen.

Departamento Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (Dimas) onderscheidt, zoals Amigoe op 29 mei publiceerde, drie groepen die een ‘verklaring van rechtswege’ kunnen aanvragen. Het gaat om maximaal 3000 personen. Om hun aanvragen snel te kunnen afhandelen, start Dimas vanaf 19 juni met een speciale aanvraagprocedure voor de eerste twee groepen (A en B). Gedurende acht weken accepteert Dimas elke werkdag tussen half drie en half zeven ‘s avonds aanvragen op basis van de eerste letter van de achternaam. De instantie publiceert er een speciaal schema voor, zodat mensen kunnen zien in welke week en op welke dag, hun letter aan de beurt is. Overigens wie dan niet kan, kan ook het aanvraagformulier voor de verklaring tijdens kantoortijden deponeren in de Drop-Off Box van Dimas.

Doelgroepen

Groep A zijn de mensen die bij het Bureau voor de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (censo) staan ingeschreven als getrouwd (voor 1 juli 2006) met een persoon die op Aruba is geboren en de Nederlandse nationaliteit heeft, genaturaliseerd is of van rechtswege is toegelaten (na een legaal verblijf van meer dan vijf jaar). Ze moeten ook op hetzelfde adres staan ingeschreven. Kinderen die uit deze huwelijken zijn voortgekomen en ook bij deze mensen woonachtig zijn, behoren ook tot groep A. Tot groep B behoort de doelgroep van groep A, maar met het verschil dat zij pas na 1 juli 2006 een vergunningaanvraag bij Dimas hebben gedaan en toen een tijdelijke verklaring (declaracion provision di transicion VI) kregen. Groep C zijn de mensen die na juli 2006 met een Arubaan trouwden.

Kathleen Paskel, directeur van Dimas, zei op 29 mei dat de instantie bezig was met het treffen van voorbereidingen om de drie bewuste doelgroepen te informeren over de manier waarop zij hun ‘rechtswege’ kunnen aanvragen. Gisteren maakte Dimas de projectmatige aanpak dus bekend.

Toelating en verzekering

Dimas heeft met immigratiedienst Iasa en ziektekostenverzekeraar AZV afgesproken om soepel om te gaan met mensen die voor een ‘verklaring van rechtswege’ gaan. Iasa heeft toegezegd dat ze personen die onder groep A en B vallen en willen reizen (Aruba verlaten en weer binnenkomen) ‘alle medewerking’ zal verlenen. AZV meldt dat ze de polis van deze twee groepen met een jaar zal verlengen, zodat ze verzekerd blijven. Het aanvraagproces neemt ongeveer twee weken in beslag. Er zijn geen kosten aan verbonden. Als inderdaad aan de wettelijke vereisten is voldaan, wordt de verklaring van rechtswege per post toegezonden. Informatie en formulieren zijn ook op www. dimasaruba.aw te krijgen.