Deekman opnieuw voorzitter Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst in Suriname

DE WARE TIJD:

22/06/2012

Paramaribo - Armand Deekman heeft wederom de voorzittershamer in handen gekregen van de leden van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). De verkiezing is gisteren gehouden in het BBGO-centrum aan de Burenstraat. Deekman kreeg de steun van 136 leden, zijn tegenhanger Edwin Graves kreeg de ondersteuning van slechts veertig. Deekman leidde de bond sinds november vorig jaar, nadat Graves die maand het mandaat had teruggegeven na tweedracht in zijn bestuur. In het belang van de gepensioneerden trad Graves samen met vier van zijn leden af. Het resterende deel ging verder met Deekman.

Beloften
Slechts tweehonderd personen, uit het 3.500 tellende ledenbestand, namen deel aan de stemming. Echter hield een deel het voor gezien door het trage verloop en verliet het centrum.

Graves zegt aan dWT dat hij zich wederom kandidaat heeft gesteld, omdat bondsleden een beroep op hem zouden hebben gedaan. Hij zou graag de beloften die hij tijdens zijn vorige zitting heeft gedaan, te weten juridische bijstand en betere gezondheidszorg voor de gepensioneerden, alsnog waar willen maken.

Deekman gaf aan geen campagne te hebben gevoerd in aanloop naar de verkiezing. “Ik heb alleen de vergaderingen gehouden en daarbij aangegeven wat deel uitmaakt van ons beleid”, zegt hij aan de krant. “We willen een recreatieoord voor de mensen en dat is al voor 90 procent geregeld.

Ook vakantiegeld en het verhogen van de lage pensioenen die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor de 10 procent-regeling staan op de lijst. Voor die verhoging is er afgesproken dat deskundigen de mensen al het technische komen uitleggen”, zegt Deekman.

Waardevast pensioen
Zowel Deekman als Graves hadden als doel het waardevast maken van de pen-sioenen.

Deekman geeft aan dat dit belangrijk is, omdat gepensioneerden in staat moeten zijn hun dagelijkse dingen te doen zonder daarbij problemen met financiën te riskeren. “We willen dat onze mensen een zodanig pensioen hebben dat in overeenstemming is met hun behoeften”.