Datanetwerk Surinaamse overheid in testfase

DE WARE TIJD:

20/09/2012

Paramaribo - Het moet op termijn niet alleen kostenbesparend werken, maar het functioneren van overheid en regering ook efficiënter maken. Met het prestigieuze overheidsdatanetwerk de Government Grid wordt intussen al proefgedraaid op het Kabinet van de vicepresident.

Robert Ameerali is voorzichtig tevreden over de wijze waarop het netwerk functioneert. De bedoeling is dat de interne communicatie tussen overheidsdiensten en regeringsfunctionarissen makkelijker wordt en het verzenden van documenten en gegevens via het eigen systeem sneller plaatsvindt.

Het glasvezelnetwerk dat door Telesur is aangelegd heeft als centraal punt het regeringsgebouw, waar de vicepresident zijn kantoor heeft. Ook op enkele andere overheidskantoren is de glasvezelaansluiting al geplaatst. “Het ligt in de bedoeling dat wij het knooppunt worden van de grid. Een ander knooppunt zal bij CBB ontstaan en uiteraard krijgt de president een eigen knooppunt en ook het parlement”, doet Ameerali uit de doeken. De basisinfrastructuur bij het regeringsgebouw is al aangelegd en “binnen niet al te lange tijd” worden de verschillende ministeries aangesloten.

Op de ministeries zal zelf beslist worden welke afdelingen en functionarissen op het net aangesloten dienen te worden. Zodra dat is gebeurd zullen de individuele ADSL-aansluitingen op de departementen worden opgeheven.

“Ook dat zal een traject worden, we zullen zien hoe lang het duurt. Gebleken is, zegt de vicepresident, dat sommige ministeries zelfs negen verschillende ADSL-aansluitingen hebben. Hoeveel het Government Grid-project de Staat gaat kosten, weet Ameerali niet. Hij geeft aan, dat tijdens onderhandelingen met Telesur wel een schappelijke prijs is bedongen.

Voordeel van het nieuwe systeem is dat geen gebruik gemaakt hoeft te worden van het internet, maar van een lokaal netwerk. “Hierdoor kunnen we snelheden halen die voorheen onmogelijk en onbetaalbaar waren”, benadrukt Ameerali. Het belangrijkste doel is de dienstverlening van de overheid te verbeteren en het dataverkeer binnen het overheidsapparaat te moderniseren en vergemakkelijken. Voor het ontwikkelen van de nodige software en computerapplicaties en systemen zullen IT-specialisten die al in overheidsdienst zijn, worden ingezet. Volgens Ameerali beschikt de overheid over zeventig tot tachtig IT-professionals die werkzaam zijn bij verschillende ministeries. Indien noodzakelijk zullen ook externe aanbestedingen worden gehouden.