Curaçaose vakbonden: Tripartiet overleg over AOV en basisverzekering ziektekosten



ZATERDAG, 06 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Verdere discussie over de invoering van de basisverzekering ziektekosten en de aanpassing van het algemeen pensioenstelsel (onder andere AOV) moet in een driehoeksoverleg plaatsvinden. Dat stellen tien vakbonden en de twee vakcentrales CGTC en SSK in een persbericht. De vakbonden hebben gezamenlijk een lijst met 40 kritiekpunten op de hervormingen aangeleverd.

Voordat de vakbonden met een definitief oordeel over de twee wetsvoorstellen komen, willen ze eerst dat er naar de 25 aandachtspunten voor de basisverzekering ziektekosten en de 15 verbeterpunten voor het AOV-voorstel wordt gekeken. Zo eisen de vakbonden onder andere dat er een overgangsperiode geldt van minimaal vijf jaar, voordat de wijziging van de pensioenleeftijd in werking treedt. Dat betekent dat een 55-jarige werknemer op zijn 60e met pensioen gaat en niet op zijn 65e, zoals nu in het voorstel staat.

De bonden willen graag op termijn een structurele sociale dialoog, waarbij de overheid, maar ook werknemers- en werkgeversorganisaties betrokken zijn. De eerste stappen hiertoe zijn al gezet. Sinds juli zaten vertegenwoordigers van de vakbonden met leden van het gevallen kabinet-Schotte om de tafel. Op 27 augustus zijn de vakbonden en de regering tot een resolutie voor meer inspraak gekomen. De lokale vakbonden kregen drie weken de tijd om met een reactie te komen op de voorstellen voor de introductie van een basisverzekering ziektekosten en een aanpassing van de pensioenregeling AOV.

In het document compromitteerde de overheid zich om de vakbonden op een open, structurele, intensieve en transparante manier te informeren ‘over de situatie van het land en de programma’s en projecten die gericht zijn op het aanpakken van problemen op financieel, sociaal en economisch terrein, voorts op het terrein van gezondheidszorg, onderwijs, justitie en infrastructuur’.

De partijen waren het er ook over eens dat Curaçao op dit moment te maken heeft met ‘wezenlijke sociaal-economische en financiële problematiek en dat tripartisme de meest wenselijke vorm is om tot een structurele oplossing van alle problemen te komen’. De partijen zijn het erover eens dat de dialoog tussen overheid en bonden moet worden voortgezet, maar dat hierbij ook werkgeversorganisaties betrokken moeten worden.

De vakbonden die zich hebben verenigd zijn: ambtenarenvakbond Abvo, politiebond Sindikato di Amtenarnan di Polis (SAP), Aqualectra-vakbonden STK en STKO, de vakbond voor verplegend personeel CBV, Fundashon Kas Popular-vakbond Sebi, UGTK/CADMU, horecavakbond Horecaf, de vakbond voor personeel van aannemersbedrijven op het Isla-terrein SGTK en de vakbond voor het personeel in de oliesector PWFC.