Curaçaose Staten tasten in het duister over invoering basisverzekering


WOENSDAG, 25 JULI 2012WILLEMSTAD — Het parlement heeft tot op heden geen officiële documenten ontvangen over de invoering van de basisverzekering. De weinige informatie die minister Jacinta Scoop-Constancia van Gezondheid (MFK) aan het parlement heeft gegeven was fout, is constant aan verandering onderhevig en kent een ad-hoc-karakter. Ook hebben de zorgverzekeraars geen input gegeven voor de totstandkoming van de wet. Dat stelt PAR-parlementariër Marilyn Alcalá-Wallé.

De PAR-fractie heeft diverse pogingen ondernomen om het volledige dossier rond de invoering van de basisverzekering te krijgen. Tot op de dag van vandaag heeft de minister geweigerd het parlement behoorlijke informatie te verschaffen, aldus Alcalá-Wallé. De commissie Gezondheid in de Staten kreeg de conceptwetgeving tijdens de presentatie van een groep gepensioneerden. Toen de minister daarvan op de hoogte werd gesteld, liet ze het parlement weten dat het een verouderd concept betrof en dat dit de prullenbak in kon.

De PAR-fractie wil daarom duidelijkheid over de nieuwe basisverzekering en het basispakket en de mogelijkheden om zich aanvullend te laten verzekeren. Verder stelt de parlementariër dat de overheid haar motivatie voor de invoering van de basisverzekering in plaats van een algemene ziektekostenverzekering moet verduidelijken. Alcalá-Wallé doet dan ook een oproep aan de voorzitter van de commissie Gezondheid Monique Koeyers-Felida (MFK) en Eugene Cleopa (MAN) om een vergadering bijeen te roepen, waarbij de minister aanwezig is.

Gisteren startten de minister en haar team met de informatiecampagne InformáMi in het WTC voor belangengroeperingen en het grote publiek. Daarbij kwam onder andere naar voren dat de basisverzekering de volgende zaken vergoedt: Medische zorg door huisarts en specialist met uitzondering van plastische chirurgie, laboratorium en psycholoog; paramedische zorg, waaronder fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, podotherapie, diëtist, ziekenhuiszorg en nazorg, waaronder psychiatrische revalidatie, thuiszorg, protheses en hulpmiddelen, ambulancetransport, medicijnen en bril en tandheelkundige zorg voor personen tot 18 jaar. Deze houdt in consult, diagnostiek, preventie, hygiëne, chirurgie en prothese. Personen ouder dan 18 jaar krijgen alleen tandprothesen vergoed; preventie waaronder suikerziekte, hart- en vaatziekten, obesitas en astma/COPD; griepprik, borstkanker-screening en baarmoederhalskanker-onderzoek. De basisverzekering moet per 1 september in werking treden.