Curaçaose Rumbo pa Trabou goede kant opVRIJDAG, 28 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het project ‘Rumbo pa Trabou’ van het ministerie van Sociale Zaken, Arbeid en Welzijn gaat de goede kant op. Tot nu toe hebben 350 mensen deelgenomen en 70 procent sloot dit met een positief resultaat af.

Het project is bedoeld om werklozen weer aan het werk te helpen. Dit gebeurt middels een werk-leertraject. Rumbo pa Trabou wordt gefinancierd vanuit Usona en biedt plaats aan 450 werklozen. Het project duurt drie jaar en loopt af in augustus 2013. Daarna is het de bedoeling dat het opgenomen wordt in het integrale beleid van het ministerie.

Minister Hensley Koeiman (MAN) reikte onlangs weer 47 certificaten uit aan deelnemers die het traject met goed gevolg hebben doorlopen. 30 daarvan hebben inmiddels al een baan en voor de overige 17 is dat ook de bedoeling.

Deelnemers aan Rumbo pa Trabou worden veelal opgeleid voor een baan in de horeca, beveiliging, administratie, de elektrotechniek of de bouw. Banen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Na een korte voorbereidingsperiode gaat de deelnemer op stage. Het is de bedoeling dat men dan na afloop van het traject daar kan blijven. Als incentive mag een deelnemer tijdens het traject de onderstandsuitkering behouden, als men die heeft. Wie geen uitkering heeft, krijgt voor maximaal een jaar een equivalent bedrag. Alle deelnemers ontvangen daarnaast een vergoeding voor elke dag dat er actief is meegedaan aan het traject.

Rumbo pa Trabou is opgericht vanwege het hoge werkloosheidscijfer en om mensen uit de armoede te halen. Ook wil de overheid het grote aantal onderstandtrekkers verlagen. Bij de sector arbeid komen dagelijks veel verzoeken binnen van buitenlanders voor banen die ook door lokale mensen vervuld kunnen worden. Alleen ontbreekt het bij die laatste groep vaak aan de vereiste capaciteit.

Onderdelen van het traject zijn ook assessment, waarbij bestaande vaardigheden en ervaring van deelnemers onderzocht worden, nazorg als men eenmaal een baan heeft en de job-coaching zelf.

Aan het traject werken twaalf instanties mee om deelnemers te vormen en op te leiden. Alle trainingen beginnen met motivering en sociale vaardigheden, werkethiek en arbeidsetiquette.