Curaçaose regering wil AVBZ-fonds onder eigen beheerMAANDAG, 17 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — Minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin heeft onlangs Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) verzocht om het fonds Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) naar het ministerie over te hevelen. BZV wil echter eerst een juridische onderbouwing zien waarmee wordt aangetoond dat de overdracht legaal is.

De AVBZ is een volksverzekering tegen risico’s die elders onverzekerbaar zijn en waar geen regelingen voor bestaan. Het gaat daarbij om de verpleging, de verzorging en de behandeling van personen die chronisch lichamelijk ziek zijn, die lichamelijk, verstandelijk, visueel of auditief gehandicapt zijn alsook van personen die psychiatrisch ziek zijn. Lichamelijk gehandicapten kunnen ook in aanmerking komen voor kunst-en hulpmiddelen.

De 21 zorginstellingen die afhankelijk zijn van het fonds vrezen dat het fonds, zodra het niet meer door BZV beheerd wordt, kaalgeplukt wordt. Vrees is dat de regering het solide fonds wil gebruiken om de tekorten op de begroting te dekken. Volgens de zorginstellingen zou dit desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Het AVBZ-fonds wordt volgens hen onterecht door sommigen als een rijk fonds aangemerkt.

Volgens BZV-voorzitter Milton Yarzagaray laat de huidige wetgeving het niet toe dat het fonds bij het ministerie wordt ondergebracht. De regering zou dan eerst de wetgeving moeten aanpassen. Het BZV-bestuur is nog in afwachting van het antwoord van de minister.

Het bestuur is huiverig om aan het verzoek te voldoen. Conform het nieuwe Burgerlijk Wetboek kunnen bestuursleden persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld. Daarom willen ze een juridisch dichtgetimmerd advies zien. “Als het advies zegt dat de overheid recht heeft op het AVBZ-fonds, dan kunnen we daar niets tegen doen”, aldus Yarzagaray.

Het AVBZ-fonds wordt gefinancierd door de werkende bevolking. Die betaalt een inkomensafhankelijke premie van 2 procent. Daarvan betaalt de werkgever 0,5 procent. Volgens Yarzagaray is het fonds gezond. De waarde van het fonds bedroeg in 2010 319 miljoen gulden. Het geld dat is opgebouwd met de zogenaamde ‘vergrijzingsreserve’ wordt nu al gebruikt om de snel stijgende vraag naar verpleging en verzorging op te kunnen vangen. Ook moet het fonds worden aangewend om het achterstallig onderhoud weg te werken en nieuwbouw te realiseren. Dit is volgens de zorginstellingen nodig om nu en in de toekomst aan de vraag naar geschikte huisvesting te kunnen voldoen. Het AVBZ-fonds staat bijvoorbeeld garant als de Curaçaose zorginstellingen willen uitbreiden.