Curacaose premier Asjes: Zo snel mogelijk verlaging personeelskosten overheid

DINSDAG, 07 JANUARI 2014

WILLEMSTAD — Curaçao is op de goede weg, maar het is van belang dat zo snel mogelijk in overleg met betrokkenen maatregelen worden genomen om de personeelskosten van de overheid te verlagen. Volgens premier Ivar Asjes (PS) zijn deze stappen vereist omdat de personeelskosten van de overheid momenteel een te zware belasting vormen op de landsbegroting.

Tijdens zijn nieuwjaarsrede stond Asjes stil bij de moeilijke tijden die het eiland doormaakt. Een van de manieren waarop de regering deze situatie wil aanpakken is door op haar uitgaven te besparen. Er ligt een pakket maatregelen op tafel dat door de regering is gepresenteerd. De vakbonden verzetten zich tegen deze maatregelen en dringen er bij de overheid op aan om alternatieven in overweging te nemen. Asjes gaf tijdens zijn rede toe dat de voorgenomen maatregelen niet leuk zijn, maar dat zij wel noodzakelijk zijn.

“Als wij geen maatregelen nemen dan zal de regering onvoldoende ruimte kunnen scheppen om de nodige verlichting voor de gemeenschap te bewerkstelligen voor onder meer gepensioneerden die een zeer moeilijk jaar achter de rug hebben. Als kabinet blijven wij de hoop behouden dat onze ambtenaren zich realiseren dat hun steun in dit proces niet alleen nodig is, maar tevens onmisbaar is om voordelen voor andere burgers te realiseren”, aldus de premier.

Asjes stond verder ook stil bij hoe Curaçaoënaars in het voorbije jaar de wereld versteld hebben doen staan van hun talent en capaciteit om op tal van terreinen uit te blinken. “Dit feit en een verantwoordelijk financieel- en begrotingsbeleid hebben hun vruchten afgeworpen en zullen leiden tot extra investeringen in de komende jaren in scholen, sportfaciliteiten, wegen, maar ook in mensen en in de wijken.” De premier haalde ook het regeerprogrammaSperansa i Konfiansa (Hoop en Vertrouwen) van het door hem geleide kabinet aan en omschreef het document als een meerjarenprogramma om te komen tot een betere balans tussen financieel-economische ontwikkeling en de de ontwikkeling op sociaal-cultureel gebied. Bij dit programma zal de nadruk komen te liggen op goed onderwijs, volkgezondheid, gezond milieu, veiligheid en optimale sociale zorg, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan het nation building-proces.

Bron: Amigoe, Curacao