Curaçaose parlementariër Cleopa (MAN) wil nationaal dialoog hervormingen gezondheidszorgDONDERDAG, 21 JUNI 2012

WILLEMSTAD — MAN-Statenlid Eugene Cleopa wil dat de regering een nationale dialoog gaat houden over de aangekondigde hervormingen in de gezondheidszorgsector op Curaçao. Bij dit overleg moeten volgens Cleopa alle actoren in de sectoren worden betrokken. Doel van dit proces moet volgens het MAN-lid zijn om een zo groot mogelijk draagvlak voor de aangekondigde maatregelen te vormen.

Centraal in de maatregelen die de regering wil introduceren voor de gezondheidszorgsector is de invoering van een basisverzekering ziektekosten (bvz). Deze maatregel moet tot een flinke besparing in de gezondheidszorgsector leiden. Cleopa stelt dit een goede zaak te vinden, maar is van mening dat er niet alleen naar de besparingen moet worden gekeken, maar dat er ook meer aandacht moet komen voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. In dit verband pleit hij ervoor zo veel mogelijk actoren bij het proces te betrekken.

“Wij kennen veel vertegenwoordigende organen. Wij hebben officieel erkende, maar ook andere niet officiële overlegorganen. Je hebt de Sociaal Economische Raad (SER), waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. Maar er zijn meer partners op het eiland die niet in dit orgaan zijn vertegenwoordigd. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Ik vind dat bij een nationale dialoog ook deze organisaties moeten kunnen aansluiten.” Cleopa kon en wilde vanochtend niet aangeven welke andere organisaties bij de dialoog betrokken moeten worden. Hij wilde niet vooruitlopen op de discussie en benadrukt dat dit een beslissing is die valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken minister.

De regering heeft aangekondigd dat de hervormingen per september in moeten gaan. Eerder werd al melding gemaakt van 1 januari en later 1 april, maar deze data werden beide niet gehaald. Cleopa is van mening dat voor introductie van de aangekondigde wetgeving, eerst werk dient te worden gemaakt van de door hem voorgestelde nationale dialoog. “Dit hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Wij hebben voldoende capabele mensen die dit doen.”