Curaçaose overheid geeft bonden inspraak in aov en bvzDINSDAG, 28 AUGUSTUS 2012

WILLEMSTAD — De lokale vakbonden zullen van de regering drie weken de tijd krijgen om met een reactie te komen op de voorstellen voor de introductie van een basisverzekering ziektekosten (bvz) en een aanpassing van de pensioenregeling aov, waar de regering op dit moment mee bezig is. Dit staat vermeld in een resolutie die de regering en vakbonden gisteren zijn overeengekomen.

De resolutie werd ondertekend aan het eind van de informatiedag, waarbij lokale vakbondsorganisaties door verschillende ministers van het kabinet-Schotte op de hoogte werden gebracht van de aov- en bzv-trajecten. Volgens een van de ondertekenaars van het document, UGTK/Cadmu-voorzitter Wendell Meulen, moet het akkoord van gisteren als een stap in de goede richting worden gezien. Maar hij benadrukt dat de bonden graag op termijn toe willen naar een structurele sociale dialoog, waarbij de overheid, maar ook werknemers- en werkgeversorganisaties betrokken zijn.

In het document compromitteert de overheid zich om de vakbonden op een open, structurele, intensieve en transparante manier te informeren ‘over de situatie van het land en de programma’s en projecten die gericht zijn op het aanpakken van problemen op financieel, sociaal en economisch terrein, voorts op het terrein van gezondheidszorg, onderwijs, justitie en infrastructuur’. De partijen zijn het er ook over eens dat Curaçao op dit moment te maken heeft met ‘wezenlijke sociaal-economische en financiële problematiek en dat tripartisme de meeste wenselijke vorm is om tot een structurele oplossing van alle problemen te komen’. De partijen zijn het erover eens dat de dialoog tussen overheid en bonden moet worden voortgezet, maar dat hierbij ook werkgeversorganisaties betrokken moeten worden.

Concreet is er verder afgesproken dat de overheid vakbonden in staat moet stellen om uiterlijk 17 september met een reactie te komen, of om commentaar te leveren op de voorstellen van de regering ten aanzien van de aov en bvz. De resolutie werd ondertekend door de ministers Hensley Koeiman (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, MAN), Carlos Trinidad (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PS), Jacinta Scoop-Constancia (Gezondheidszorg, Milieu en Natuur, MFK) en de vakbondsorganisaties: Abvo, Horecaf, SGTK, STKO, STTK, CBV, PWFC, TK, STS, SAP, UGTK/Cadmu en de vakbondcentrales: CGTC en SSK.