Curaçaose ministeries moeten zes procent bezuinigenDONDERDAG, 19 JULI 2012

WILLEMSTAD — Alle negen ministeries van het land Curaçao moeten zes procent gaan bezuinigen op hun begroting. Dit staat vermeld in een brief die twee weken geleden vanuit Financiën, naar alle ministeries is verstuurd. Dit bevestigt minister Carlos Trinidad (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PS). Deze maatregel is bedoeld om de nodige ruimte op de begroting te creëren en om de efficiëntie binnen het overheidsapparaat te verhogen.

Het is niet voor het eerst dat de regering melding maakt van bezuinigingen over de gehele linie bij alle ministeries van het land Curaçao. Tijdens een persconferentie op 15 mei kondigden Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin en premier Gerrit Schotte (MFK) een besluit van de ministerraad aan, om bij alle negen ministeries 2 procent te gaan bezuinigen. Volgens Jamaloodin zal deze besparing moeten worden opgebracht door verhoging van de efficiëntie, door zoveel mogelijk af te stappen van papier en gebruik te maken van digitalisering. Dit zal gepaard moeten gaan met een strikt personeelsbeleid. Jamaloodin verwachtte indertijd dat de bezuiniging van 2 procent in totaal 34 miljoen zal opleveren. Het is niet bekend hoeveel de besparingsronde van 6 procent zal moeten opleveren. Volgens Trinidad zal dit bedrag afhangen van wat per ministerie mogelijk is.

De besparingsmaatregel van 6 procent kwam net voor de Curaçaose regering een aanwijzing kreeg van de Rijksministerraad (RMR). Deze aanwijzing om de begroting van het land Curaçao op orde te krijgen, gaat er onder meer van uit dat er per 1 september een stappenplan op tafel moet liggen om het tekort op de begroting over 2010 en 2011, zo’n 98 miljoen, èn het tekort voor het niet doorgaan van de hervormingen in de gezondheidszorgsector en het dividendbeleid van de overheid, goed voor zo’n 55 miljoen, te kunnen dekken.