Curaçaose minister Jamaloodin: Gewijzigde begroting 2012 heeft overschotVRIJDAG, 31 AUGUSTUS 2012

WILLEMSTAD — De regering heeft eerder dan aangegeven de tweede suppletoire begroting 2012 ingediend. Dat bevestigt minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK). Volgens hem heeft de begroting een surplus van tussen de 30 en 50 miljoen gulden.

In een brief aan de Staten van 1 augustus gaf de minister aan dat hij pas op 18 september de begrotingswijzing aan de Staten zou kunnen aanbieden. Volgens de comptabiliteitsvoorschriften moest dat uiterlijk op 15 augustus gebeuren.

Maar ondanks de aangekondigde vertraging heeft de minister de begrotingswijzing vóór 18 september ingediend. Volgens Jamaloodin heeft de regering een uitgebreide analyse gemaakt van alle mogelijke risico’s en daarvoor dekking gezocht. Daardoor kan een gewijzigde begroting 2012 met een positief saldo worden ingeleverd.

Een van de risico’s waarmee rekening wordt gehouden is dat de basisverzekering ziektekosten niet meer per 1 september wordt geïntroduceerd. Hierdoor loopt de regering een mogelijke besparing van 8 miljoen gulden per maand mis.

De minister herhaalde het standpunt van de regering dat de aanwijzing door de Rijksministerraad van 13 juli, om maatregelen te nemen om de begroting sluitend te maken, onnodig was. Een onderdeel van de aanwijzing dat per 1 september moet zijn afgerond, te weten het compenseren van tekorten over 2012 en 2011 en het dekken van besparingsverliezen vanwege het niet langer invoeren van zorgmaatregelen en het dividendbeleid in 2012, heeft het College financieel toezicht (Cft) echter nog niet ontvangen.

Dit meldt het College in een brief aan de voorzitter van de Rijksministerraad, Mark Rutte, op 22 augustus. Wel heeft het Cft op 21 augustus een uitvoeringsrapportage over de eerste twee kwartalen van het jaar van de regering ontvangen. De conclusie van het Cft is dat uit de uitvoeringsrapportage niet afgeleid kan worden dat er vorderingen worden gemaakt in de budgetdiscipline en dat het College zich zorgen maakt over de voortgang op belangrijke delen van de aanwijzing. Er is volgens het Cft vooralsnog geen sprake van een versterking van de regie op de voorgenomen maatregelen. Tegelijkertijd voorziet het Cft een verslechtering van het budgettaire beeld over 2012 en verder. Het Cft heeft grote twijfels bij de door de regering in de tweede uitvoeringsrapportage gepresenteerde dekkingsmaatregelen en voorziet daarnaast een grotere budgettaire problematiek dan de regering in de rapportage presenteert.

Niet haalbaar

Ten aanzien van de uitvoering van de zorgmaatregelen (basisverzekering ziektekosten), het dividendbeleid en de hervorming in de oudedagsvoorziening (aov) vraagt het Cft zich af of deze daadwerkelijk ingevoerd kunnen worden per 1 januari 2013 en of de geraamde opbrengsten zullen materialiseren. De vertragingen die het Cft voorzag in de implementatie van deze maatregelen, zoals ook in de eerdere brieven van het Cft aangegeven, zijn inderdaad opgetreden. Nu het Cft ook de gewijzigde begroting heeft ontvangen zal het deze bestuderen en binnen twee weken met een advies komen.