Curacaose Justitie-minister vergadert met vakbonden over reorganisatie politiekorps

VRIJDAG, 03 JANUARI 2014

WILLEMSTAD — Minister van Justitie Nelson Navarro vergaderde vanmiddag om half drie met de drie vakbonden NAPB, SAP en Abvo over de reorganisatie binnen het Korps Politie Curaçao. Dit bevestigde de minister vanochtend desgevraagd tegenover de Amigoe.

Het doel van de vergadering is volgens de minister om duidelijkheid te verschaffen over de gehele procedure binnen het politiekorps. Maar ook om de volgende te nemen stappen met elkaar af te spreken.

Zoals bekend trok de bond NAPB haar steun in aan de politieleiding voor wat betreft de reorganisatie die onder andere de voorlopige plaatsing van de agenten regelt. Daarnaast maakte de vakbondsleider Ronaldo Abrahams duidelijk, middels een uitgebreid persbericht over de reden voor het intrekken van de steun, dat de bond geen vertrouwen meer heeft in Navarro.

Navarro heeft inmiddels duidelijk laten blijken dat het hem niet kan schelen of de agenten ontevreden zijn of niet, aldus Abrahams. Volgens de voorzitter is de politieleiding gestart met diverse andere projecten die samen met de procedure van voorlopige plaatsing van de agenten binnen het korps lopen, zonder dat NAPB hiervan op de hoogte is gesteld. Hij haalt daarbij de beslissing aan om de nieuwe functie ‘Officier van Dienst’ te introduceren, zonder dat de agenten voorbereid zijn op deze functie. Abrahams wees ook op de promotie van collega Marco Lacle.

Verder besloot de waarnemend korpschef Rudsel Martina om, in strijd met het regeringsbeleid, een ‘verzuimbeleid’ in te voeren binnen het korps, aldus de vakbondsleider. Daarnaast worden beslissingen genomen in verband met de voorlopige plaatsing van de agenten, terwijl een reactie op hun ingediende bezwaren nog altijd op zich laat wachten. De periode hiervoor is al verstreken, aldus Abrahams, wat een duidelijke indicatie is dat het noch de politieleiding noch de minister iets kan schelen wat de agenten zelf willen.

Een reactie van de verandermanager van de politie, Alvin Daal, op een verzoek van de bond om op 27 december te vergaderen over de ingediende bezwaren, bleef uit. De bond heeft dat verzoek op 23 december ingediend.

Ook een vergadering met minister Navarro over de oprichting van het politiekorps ‘Politur’ is nog steeds niet ingelast.

Daarnaast weet de bond nog steeds heel weinig over de samenwerking van het politiekorps met de agenten van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) en andere beveiligingsdiensten.

De genoemde redenen van de bond om zich terug te trekken uit de onderhandelingen over de reorganisatie binnen het politiekorps, zijn nog steeds niet heel duidelijk voor de minister. Reden te over, om een vergadering bijeen te roepen, aldus Navarro desgevraagd.

Bron: Amigoe, Curacao