Curaçaose Huisartsenvereniging: 'Monopoliepositie SVB onwenselijk'DINSDAG, 17 APRIL 2012

WILLEMSTAD — Homan Jeung, voorzitter van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV), vindt de uitvoering van het basispakket voor ziektekosten zoals het nu op tafel ligt onacceptabel. Het uitvoerende orgaan SVB krijgt met de concept-landsverordening het monopolie in de gezondheidszorg. Volgens Jeung is het onwenselijk dat de uitvoering, controle, beleid en beroepsmogelijkheden bij een organisatie zitten. “Dat is niet in het belang van de gezondheidszorg”, aldus Jeung.

De nieuwe algemene basisverzekering ziektekosten moet per 1 juli ingaan. Het nieuwe basispakket is nog niet aan de zorgverleners bekendgemaakt, zegt Jeung. Ook laakt hij de monopoliepositie van de SVB. Volgens hem zou de SVB slechts belast moeten zijn met de uitvoering. “Het beleid zou in handen moeten zijn van de overheid en zorgverleners. De controlerende taak is aan de Inspectie van de Volksgezondheid. Tot slot zou de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke instantie verankerd moeten zijn”, aldus de CHV-voorzitter.

Alle Curaçaoënaars die een maximaal inkomen hebben van 90.000 gulden en momenteel bij het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzekerd zijn, vallen onder de nieuwe basisverzekering. De premie stijgt naar 12 procent. Hiervan neemt de werkgever 9 en de werknemer 3 procent voor zijn rekening. Eenmanszaken betalen ongeacht de hoogte van hun inkomen de volle 12 procent. Ook moeten verzekerden per jaar 25 gulden betalen voor een verzekeringspas. Oorspronkelijk moest de nieuwe basisverzekering op 1 januari van dit jaar in werking treden. Later is dit uitgesteld tot 1 april 2012 en nu naar 1 juli.