Curaçaose economie gegroeid in 2011WOENSDAG, 18 JULI 2012

WILLEMSTAD — De Curaçaose economie groeide in 2011 met 0,6 procent. Dat is iets meer dan in 2010. Toen werd er een groei gerealiseerd van 0,1 procent. Dat meldt het Curaçaos Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat gisteren haar economische gegevens bekendmaakte.

De groei vond voornamelijk plaats in de bedrijfstakken industrie (8,6 procent) en handel (4,1 procent) en in de tak ‘hotels en restaurants’ (3,4 procent). “De bedrijfstak industrie stijgt in 2011 na een sterke daling in 2010. Een van de voornaamste industriële bedrijven was namelijk voor een groot gedeelte van het jaar 2010 niet operationeel. Verder zijn de activiteiten met betrekking tot de scheepsreparaties toegenomen in 2011”, aldus het CBS. De activiteiten in de handel namen toe door een stijging van de invoer van goederen en diensten, handelsactiviteiten van bedrijven en een stijging van de consumptieve bestedingen. De stijging bij hotels en restaurants is te verklaren door een sterke toename in 2011 van het aantal verblijfstoeristen, met name uit Noord- en Zuid-Amerika (27 procent meer dan in 2010), en een hogere bezettingsgraad van de hotels in 2011.

Een daling was te zien in de bedrijfstak zakelijke diensten (-2,5 procent). Ook de bouwsector kromp licht (-0,4 procent). In de nutsbedrijven was eveneens een matige daling te zien voor 2011, voornamelijk door een prijsdaling in elektriciteit en gestegen productiekosten.

Wereldeconomie

De economische groei op Curaçao is in vergelijking met de gehele Caribische regio relatief stabiel. In het Caribisch gebied ging de economie in 2011 met 0,5 procent vooruit, na een krimp van 0,8 procent in 2010. Op Curaçao groeide de economie in 2010 met 0,1 procent. Het CBS haalt de jaarlijkse ‘World Economic Outlook’ van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan: volgens dit rapport bedroeg in 2011 de groei van de wereldeconomie 3,9 procent, iets minder dan de 5,3 procent van 2010. In China en India ging het het hardst, met respectievelijk 9,2 en 7,2 procent in 2011. In de Verenigde Staten was de groei voor 2011 1,7 procent, in de Eurozone 1,4 procent. De economie van Zuid-Amerika groeide met 5,7 procent.

Volgens het CBS hebben de percentages voor Curaçao betrekking op de reële ontwikkelingen; dat wil zeggen dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen. “De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces en de conjunctuurontwikkeling. Deze gegevens zijn nog voorlopig, omdat nog niet over volledige gegevens van alle bedrijfstakken kan worden beschikt.”18 JULI 2012

AD 18.07.12 I