Curaçaose betalingsbalans in 2015 gezonder

DINSDAG, 29 DECEMBER 2015

WILLEMSTAD — Er is voldoende kapitaal uit het buitenland beschikbaar om de tekorten op de betalingsbalans van Curaçao en St. Maarten te dekken. Dat stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in een economische terugblik op 2015 én vooruitblik op 2016 voor de monetaire unie bestaande uit beide landen. Het tekort op de Curaçaose lopende rekening is dit jaar gedaald, maar ligt nog wel boven de gewenste standaard van 5 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Volgens de CBCS nam het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in 2015 af ten opzichte van 2014 door een stijging in de netto exporten van goederen en diensten. Lagere internationale olieprijzen zorgden voor een daling in de goederenimporten van de bedrijven in de Vrije Zone van Curaçao, maar ook voor minder deviezeninkomsten uit olie-overslagactiviteiten. Als gevolg van de politieke en economische instabiliteit in Venezuela daalden de ‘herexporten’ van de bedrijven in de Vrije Zone.

Het tekort op de lopende rekening werd gedekt door het opkopen van Curaçaose obligaties door de Nederlandse Staat. Net als in voorgaande jaren namen de netto kapitaaloverdrachten in de monetaire unie af door de afbouw van de ontwikkelingshulp uit Nederland. Aangezien de externe financiering hoger was dan het tekort op de lopende rekening, stegen de officiële reserves van de Centrale Bank in 2015 met bijna 72 miljoen gulden, minder dan de toename van bijna 460 miljoen in 2014.

Aldus daalde het tekort op de lopende rekening als percentage van het BBP, van 9,8 procent vorig jaar tot 7,9 procent in 2015. Ondanks dit goede nieuws stelt de Centrale Bank dat een tekort op de lopende rekening dat hoger is dan 5 procent van het BBP niet als beheersbaar kan worden gezien, en zijn de economische prestaties van de monetaire unie nog niet voldoende om tot een ‘duurzame verbetering van de betalingsbalans’ te komen.

De CBCS verwacht voor 2016 dat het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans enigszins zal stijgen als gevolg van een daling van de netto export van goederen en diensten en een verwachte stijging in de importen. Deze importstijging hangt samen met de invoer van constructiemateriaal voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis en verschillende private investeringsprojecten. Verder zullen de importen van de groot- en kleinhandel stijgen doordat de binnenlandse bestedingen en de uitgaven van toeristen naar verwachting zullen toenemen.

De Centrale Bank stelt dat de overige trends van 2015 zich volgend jaar zullen doorzetten: de importen van de bedrijven in de Vrije Zone nemen verder af door de daling in herexporten, olie-importen blijven afnemen als gevolg van lagere olieprijzen wereldwijd en de exportgroei zal voornamelijk komen uit toerisme. De CBCS verwacht dat ook voor 2016 de kapitaalstromen vanuit het buitenland meer dan voldoende zullen zijn om het tekort op de lopende rekening te dekken.

Bron: Amigoe, Curacao