Curaçaose begroting komende jaren in de min17 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD - Recente cijfers van het ministerie van Financiën van Curaçao tonen aan dat de komende jaren van 2012 to 2015 negatieve saldi vertonen. Vanaf 2013 gaat het elk jaar om een tekort van circa 187 miljoen gulden.

AD 17.09.12