Curacaos overheidsaccountantsbureau Soab valt overheidsbedrijf RdK binnen voor financiële doorlichtingZATERDAG, 06 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — Overheidsaccountantsbureau Soab is gisteren overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) binnengevallen voor een quick scan. Op verzoek van de ministerraad is daartoe besloten. Dat bevestigt Sidney ‘Bicho’ Justiana, lid van de Raad van Commissarissen (RvC) en lid van het management-team. Hij verwacht donderdag de eerste resultaten van het onderzoek te mogen ontvangen.

Het interim-kabinet wil zicht krijgen op de huidige financiële situatie van de overheids-nv. In een gesprek met interim-premier Stanley Betrian zou Justiana hebben gezegd daar geen moeite mee te hebben. “Ze mochten any time binnenkomen. We hebben niets te verbergen”, aldus Justiana. Het vorige kabinet deed herhaaldelijk een beroep op de kapitaalkrachtige RdK. Zo is onder meer het project gratis onderwijs voor dit schooljaar gedekt met een voorfinanciering van 20 miljoen gulden van RdK. Ook de huldiging van de Curaçaose olympische sporters op het Brionplein werd door de overheids-nv gefinancierd. Net als de verfraaiing van het Wilhelminaplein, die minimaal 1,2 miljoen gulden kost. Hier is meerdere malen kritiek op gekomen, omdat de RdK haar fondsen zou moeten aanwenden voor het upgraden van de installaties van de olieraffinaderij. Ook was er kritiek op de macht, die de RvC zich zou hebben toegeëigend.

Volgens Justiana heeft Soab met de financial controller van RdK gesproken. Ook hebben ze documenten doorgenomen. Totdat het onderzoek is afgerond zullen de partijen niets naar buiten brengen. “We hebben afgesproken niet over de inhoud te praten”, vertelt Justiana. Volgens hem is het normaal dat als een nieuw kabinet aantreedt dit een scan bij overheidsbedrijven laat uitvoeren. Voorlopig zullen het management-team en de RvC lopende zaken afhandelen. De tekenbevoegdheid van de commissarissen is volgens Justiana niet ingetrokken. Wel is bepaald dat de RvC geen nieuwe projecten zal opstarten.

Enquêteverzoek

Naast de quick scan van Soab wordt ook door het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek uitgevoerd naar het reilen en zeilen bij overheidsbedrijven RdK, Curoil en Aqualectra. De drie nv’s hebben aan het enquêteverzoek van het OM voldaan. Dat bevestigt Norman Serphos, woordvoerder van het OM. Eergisteren zijn de antwoorden binnengekomen. Pressiegroep Fundashon Akshon Sivíl (FAS) had het OM verzocht om het Hof te benaderen voor een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de drie overheids-nv’s. Zo kampt overheids-nv Aqualectra met een groot tekort. Verder zijn de jaarrekeningen van 2010 en 2011 van de drie overheidsbedrijven nooit ingediend.

Het OM buigt zich nu over de binnengekomen documenten. Vervolgens wordt er besloten of er voldoende aanleiding is om vervolgstappen te ondernemen. Het verzoek van pressiegroep FAS aan het OM is ingegeven door een mogelijkheid die in het nieuwe Burgerlijk Wetboek is opgenomen, waarbij het OM het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten en de BES-eilanden kan verzoeken om een of meerdere onderzoekers te benoemen met de opdracht een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij onder meer naamloze vennootschappen. Een dergelijk onderzoek kan door het Hof gelast worden, als er sprake is van ‘gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid’.

Misleiding

Oswald van der Dijs, president-commissaris van RdK en Aqualectra, vindt beide onderzoeken prima. Volgens de president-commissaris verschijnen er misleidende berichten in de media. Ook sinds de aanstelling van het interim-kabinet verschijnen er geruchten over het doorsluizen van geld naar de rekening van Bank of Nova Scotia. “Dat is een leugen. Niemand heeft in het weekeinde 120 miljoen gulden overgeboekt. RdK heeft beleggingen bij deze bank. In dat kader is er een relatie tussen de RdK en de Canadese bank”, zegt Van der Dijs.

Ook de aantijging dat General Electrics een paar dagen geleden 8 miljoen gulden heeft ontvangen, wijst de president-commissaris van de hand. “We hebben een reverse osmosis-installatie gekocht ter waarde van 5 miljoen dollar. De installateurs van het Amerikaanse bedrijf zijn al op Curaçao om de installatie op te zetten. In februari volgend jaar moet deze in productie gaan. Dat betekent dat er 300 kuub water per uur wordt geproduceerd. Dit water is nodig voor de productie van stoom”, aldus Van der Dijs. Dochtermaatschappij CRU beheert de BOO-energiecentrale en levert water, elektriciteit en stoom aan de olieraffinaderij.