Curacao werkt aan begrotingskamer als eigen CFTRegering maakt werk van begrotingskamer

VRIJDAG, 18 MEI 2012

WILLEMSTAD — De regering heeft de eerste stappen gezet die moeten leiden tot de oprichting van een begrotingskamer op Curaçao. Dit orgaan moet volgens premier Gerrit Schotte (MFK) een eigen College van financieel toezicht voor Curaçao worden. Met het initiatief voor een begrotingskamer geeft de regering een vervolg aan een motie van de Staten, die vorig jaar werd aangenomen.

De begrotingskamer moet een eigen orgaan worden, dat toezicht gaat houden op de financiën van het land Curaçao, aldus premier Gerrit Schotte (MFK) eerder deze week tijdens een persconferentie. De begrotingskamer zal in de Staatsregeling van het land Curaçao worden opgenomen en zal als een onafhankelijk staatsorgaan moeten gaan functioneren. Het voorstel voor de oprichting van de begrotingskamer werd vorige week door Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) tijdens de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers gepresenteerd. De premier omschreef de begrotingskamer als het eigen orgaan voor financieel toezicht van Curaçao. Het orgaan moet volgens de premier bij gaan dragen aan het garanderen van de financiële gezondheid van het eiland. Over de precieze invulling van de begrotingskamer kon de premier nog geen informatie verschaffen.

Het is niet voor het eerst dat er op Curaçao over een dergelijke constructie wordt gesproken. De commissie Schuldenproblematiek kwam in 2003 met een voorstel voor een monitoringskamer. In haar rapport ‘Op Weg naar Gezonde Overheidsfinanciën’ werd gesteld dat in deze speciale kamer de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, de president van de Centrale Bank, de directeur Financiën van het land de Nederlandse Antillen en het hoofd van de afdeling Financiën van het eilandgebied Curaçao zitting zouden moeten nemen. Hoewel het toenmalige Bestuurscollege van FOL/PNP/PLKP indertijd hiermee akkoord ging, kwam het voorstel nooit echt van de grond.

In 2007 lanceerde de commissie Financiële Perspectieven Land Curaçao, onder leiding van Caryl Monte, het voorstel voor een begrotingskamer. Dit toezichtorgaan zou uit drie leden moeten bestaan, namelijk de voorzitter van de Algemene Rekenkamer, de voorzitter van de overheidsbank en een derde onafhankelijke deskundige, die door beiden zou worden nagedragen. Het rapport van de commissie Financiële Perspectieven Land Curaçao werd opgesteld als reactie op de Slotverklaring. Maar na de aanname van de Slotverklaring, in tweede instantie door de Eilandsraad van Curaçao, verdwenen dit rapport en het voorstel van tafel. Het financieel huishouden van Curaçao en St. Maarten kwamen onder toezicht te staan van het College financieel toezicht (Cft).

De Staten van Curaçao rakelden vorig jaar augustus het thema begrotingskamer weer op. Tijdens een Statenvergadering werd een motie aangenomen, waarin werd gepleit voor de oprichting van een begrotingskamer. Het betrof een motie van MAN-Statenlid Eunice Eisden, die op steun van een Statenmeerderheid kon rekenen. De motie ging uit van de instelling van een orgaan dat moet gaan toezien op de uitvoering van de begroting van het Land. In de motie werd er bij de regering op aangedrongen om de begrotingskamer op te richten en er een staatsorgaan van te maken, net zoals de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) en de Raad van Advies (RvA).

Tijdens het Statendebat van vorig jaar stemde de PAR tegen het voorstel, omdat de fractie van de gele partij van mening was dat niet de regering, maar de Staten de bevoegdheid hebben om de begrotingskamer op te richten. Een amendementsvoorstel met deze strekking haalde het uiteindelijk niet.