Curaçao niet op zwarte lijst Financial Action Task ForceMAANDAG, 22 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — De Financial Action Task Force (FATF) is tijdens haar plenaire vergadering van 17 oktober tot de conclusie gekomen dat de Curaçaose inkeerregeling niet strijdig is met de vier basisprincipes van haar richtlijn van oktober 2010. Daarmee is de dreiging van de verwijzing naar de International Country Risk Guide definitief van de baan. Dat wordt gemeld in een persbericht van de Curaçaose overheid. FATF meldt zelf op haar website dat zij ‘op dit moment geen verdere actie onderneemt’.

Curaçao is via het Koninkrijk der Nederlanden lid van de FATF. Het doel van de FATF is het bestrijden van het witwassen van gelden en het financieren van terrorisme. In mei van dit jaar heeft de organisatie de inkeerregeling van Curaçao onder de loep genomen. Het Secretariaat van de FATF bracht een voorlopig rapport uit dat tijdens de plenaire vergadering in juni 2012 in Rome werd besproken. In het voorlopig rapport uitte het Secretariaat haar zorgen over de uitwerking van de inkeerregeling en wilde verduidelijking. “Curaçao heeft zich toen gecommitteerd om deze zorgen weg te nemen. Curaçao kreeg de tijd om mogelijke tekortkomingen te herstellen en het definitieve oordeel over de regeling werd verschoven naar oktober. De ministers van Financiën en Justitie hebben op 7 september 2012 de bestaande beleidsregels aangaande strafrechtelijke vervolging bij inkeer herzien. Het Secretariaat heeft de nieuwe beleidsregels en overige informatie die zij hebben opgevraagd onderworpen aan een grondige toetsing. Deze toetsing leidde tot een bijgewerkt rapport dat tijdens de plenaire vergadering in Parijs op 17 oktober is behandeld en goedgekeurd”, aldus het persbericht.