CTB: Toerist blijft langer

1 juni 2017

Willemstad - De toerist op Curaçao blijft langer op het eiland. Er is in de eerste vier maanden van 2017 sprake van gemiddeld bijna 9 overnachtingen per toerist (8,9 om precies te zijn). Vorig jaar lag dit op 7,9 overnachtingen.

Dat meldt toeristenbureau CTB, dat er direct aan toevoegt dat hiermee de forse terugval van het aantal verblijfstoeristen met 13 procent (vooral als gevolg van het inzakken van het toerisme uit buurland Venezuela) deels wordt gecompenseerd door langer verblijf. Het gaat dan om de periode januari tot en met april. Het totaalaantal overnachtingen nam 2 procent af.

In de eerste vier maanden van dit jaar waren Europese toeristen goed voor een bijdrage van 176 miljoen gulden aan de lokale economie. Het toerisme genereerde van januari tot en met april 2017 in totaal 333 miljoen. Iets meer dan de helft daarvan is dus op het conto van Europese toeristen. Vooral uit Nederland, maar in april kwamen er ook bijna een kwart meer Duitse gasten.

Lees meer: Antilliaans Dagblad, Curacao