Cruciale bespreking claim HNO

24 januari 2017

Willemstad - De claim van Ballast Nedam/Rönesans, bouwer van het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda, dreigt miljoenen hoger uitte vallen als het Land Curaçao geen adequate inbreng levert bij de cruciale interne geschillenbespreking die vandaag plaatsvindt.

Er ligt een claim van ruim 18 miljoen dollar plus een aanvullende claim van 6 miljoen dollar. Het grootste deel ervan heeft te maken met het in 2015 niet tijdig aan Ballast Nedam overdragen en beschikbaar stellen van een deel van het bouwterrein. Namelijk de (inmiddels voormalige) Hamelbergweg tussen Hospital Nobo Otrobanda (HNO) en het bestaande Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en het gebied ten oosten van het nieuwe ziekenhuis. Daarvoor moesten eerst het oude prikcentrum en het mortuarium gesloopt worden. Vertraagde oplevering van de terreinen leverde langere bouwtijd en extra kosten op.

Vandaag is de bespreking gepland van de zogeheten Dispute Adjudication Board (DAB) met speciaal daarvoor ingevlogen onafhankelijke deskundigen. Bij de procedure zal Ballast Nedam de ingediende claims verdedigen. Zoals het er tot en met gisteren uitzag zal het Land er niet zijn. Naar verluidt zal Sona hier wel bij aanwezig zijn. Normaliter zou Usona/Berenschot, ondersteund door het speciaal hiervoor ingehuurde advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne, hiermee zijn belast. Maar doordat stichting Sona - namens het Land de formele opdrachtgever van het HNO-project - heeft besloten Usona/Berenschot te ontheffen van de uitvoeringsopdracht, is dit onmogelijk geworden.

Er is een lang traject aan vooraf gegaan. Berenschot is al ruim een jaar in opdracht van Sona met haar onderaannemers bezig met de voorbereiding van de behandeling van de miljoenenclaim. Doel is de claim voor een flink deel terug te dringen. Dat kan wel, zo is de veronderstelling. Uit goede bronnen weet deze krant dat de claim van meer dan18 miljoen dollar kan worden teruggebracht tot circa 13 miljoen dollar en dat de aanvullende claim van 6 miljoen zelfs, wegens onvoldoende onderbouwing, geheel van tafel kan.

De situatie waarbij Berenschot door Sona aan de kant is gezet en ontheven van de taken voor de realisatie van het nieuwe ziekenhuis, maken de kwestie voor de regering (lees: PAR-minister Zita Jesus-Leito van Gezondheid, die pas een maand in functie is) extra complex. Zonder kennis wordt het vrijwel als onmogelijk beschouwd om de belangen van het Land goed te verdedigen.

Zo is ook VanEps Kunneman VanDoorne al een jaar betrokken bij het geschil. In verband met het conflict tussen Sona en Usona/Berenschot is door de bewindsvrouw een Commissie van Goede Diensten ingesteld. Die had twee weken de tijd gekregen om met conclusies en aanbevelingen te komen. Het Land Curaçao heeft in verband met HNO door middel van een ‘beheersovereenkomst’ een contractuele verhouding met Sona. Sona op haar beurt heeft een ‘managementovereenkomst’ met uitvoerder Usona/ Berenschot.

Sona heeft met Ballast Nedam een ‘bouwcontract’, terwijl Usona/Berenschot de ‘bouwbegeleiding’ richting Ballast Nedam doet (tot eind 2016 deed). Los van de geschillenbespreking inzake de claim van de aannemer, spelen er meer acute zaken. Zoals de transitie van Sehos naar HNO, waarover de tussentijdse evaluatie overigens zeer kritisch is richting Sona omdat deze de transitie ‘on hold’ had gezet. Verder is ook besluitvorming nodig over de medisch inrichting, om de bouw te vervolgen. Dat geldt ook voor de ICT-infrastructuur.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao