Controleurs Volksgezondheid ingezworen als buitengewoon agent van politie op St. MaartenZATERDAG, 08 SEPTEMBER 2012

PHILIPSBURG — Acht controleurs van de Inspectie Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid (VSA Inspectie) legden hun ambtseed als buitengewoon agent van politie af tegenover minister van Justitie Roland Duncan. Na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 werd het nieuwe land St. Maarten verantwoordelijk voor de eigen wetgeving en wetshandhaving. St. Maarten moest zijn eigen officiële toezicht en controlerende organen op elk gebied introduceren. De Inspectie treedt ook op als adviseur van de minister van VSA en diensten die onder dit ministerie vallen. De Inspectie VSA staat onder leiding van algemeen inspecteur dr. Earl Best.