Consultant IT-Associatie Suriname benadrukt wet- en regelgeving bij invoering e-Government

DE WARE TIJD:

16/08/2012

Paramaribo - De e-Governmentcommissie, die alle overheidsdiensten moet digitaliseren, moet speciale aandacht besteden aan wet- en regelgeving en de opleiding van informatici. Dat is de ervaring van IT-consultant Igörr Hieroms. Hij is betrokken bij een soortgelijk project op Curaçao en is in Suriname op uitnodiging van de IT-Associatie Suriname.

Hieroms legt uit dat bij het opzetten van een digitale overheid op Curaçao opviel, dat veel regels niet op elkaar aansluiten. “Bij e-government richt je één centraal loket op waar burgers terechtkunnen”, verklaart Hieroms. “Bij traditionele overheden bepaalt ieder ministerie apart wat er gebeurt. Die moeten opeens over hun muren heen kijken.” Bijvoorbeeld: voor een vergunning zijn subvergunningen nodig van verschillende ministeries, die niet op dezelfde manier werken.

Aansluiten

Hieroms zegt dat zo’n omvangrijk project de vraag naar Surinaamse IT’ers, die nu al hoog is, zal doen toenemen. “Let erop dat de opleiding van die mensen aansluit bij de behoeftes”, zegt Hieroms. “Als je e-government lanceert, moet je het kader eigenlijk al hebben. Je hebt ook in de toekomst mensen nodig om het systeem te onderhouden.”

Curaçao kan volgens hem profiteren van een trend waarbij academici terugkeren naar het eiland.

“Ook Nederlanders die niet op de Antillen zijn geboren, maken de overstap.”

Na het ontmantelen van de Nederlandse Antillen, waarbij Curaçao een eigen land binnen het Koninkrijk der Nederlanden werd, besloot de Curaçaose regering om de overheidsdienst te digitaliseren.

Het nieuwe Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening zal de plek worden waar de burgers voor alle vragen terechtkunnen.

Toegang tot internet

In mei presenteerde de e-Governmentcommissie een strategie om te zorgen dat Surinaamse overheidsdiensten via internet bereikbaar worden en onderling worden verbonden. Ook moet ieder gezin uiterlijk in 2020 toegang hebben tot internet.

Hieroms is in Suriname om voor de IT-Associatie een lezing te houden over ‘IT-governance’: goed informaticabeheer. Daarvoor is het volgens hem nodig dat duidelijke lijnen worden uitgezet binnen een organisatie.

Ook communicatie is belangrijk: iedereen moet bekend zijn met de nieuwe werkwijzen. “Je moet een model als e-government ook tijd gunnen om te rijpen”, benadrukt hij.-.