Constitutioneel Hof is noodzakelijk op CuraçaoZATERDAG, 22 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — De Deken van de Orde van Advocaten, Karel Frielink, heeft gistermiddag net als de president van het Hof Liesbeth Hoefdraad en de advocaat-generaal van St. Maarten Taco Steijn (namens procureur-generaal Dick Piar) een toespraak gehouden tijdens een bijzondere zitting voor de installatie van drie nieuwe rechters. Hij heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om te bepleiten dat een Constitutioneel Hof onontbeerlijk is op Curaçao.

Hij heeft soms het gevoel dat hier nu de wet van de jungle geldt. Het was de laatste toespraak van Frielink, die aan het eind van dit jaar afscheid neemt als deken.

Ook de gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag, en minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe waren aanwezig bij de installatie van de drie vrouwelijke rechters, waardoor het aantal vrouwelijke en mannelijke rechters gelijk werd getrokken.

Frielink feliciteerde de nieuwe rechters Inge Laurijssens, Froukje Lourens en Irma Lips, die gisteren centraal stonden tijdens de zitting. “U begint uw werkzaamheden op een turbulent moment in onze geschiedenis. Maar ook op een moment dat er geschiedenis wordt geschreven. En hoewel ik uw rol wat betreft de beslechting van geschillen respecteer en waardeer, heeft Curaçao op dit moment – naast een Constitutioneel Hof – vooral behoefte aan maatschappelijke leiders die een bijdrage kunnen leveren aan een door zo velen gewenste maatschappelijke verzoening.”

Volgens Frielink laten de recente ontwikkelingen zien dat er sprake is van een lacune in ons rechtsbestel. Een lacune die ertoe heeft geleid dat Statenleden lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan, waarbij het met name verbaal van kwaad tot erger werd. “Aan ons rechtsbestel ontbreekt een instituut dat met gezag geschillen van staatsrechtelijke aard kan beslechten. Het vertrouwen in onze Staatsregeling en het functioneren van onze democratie zijn erbij gebaat dat er een onafhankelijk Constitutioneel Hof in het leven wordt geroepen.”

Frielink wees hierbij op de chaotische situatie die zich voordoet in de Staten. Hij wees op het doel van regelingen zoals de Staatsregeling, maar ook het Reglement van Orde van de Staten (het Reglement), waarin duidelijk staat dat ‘bij twijfel over de uitleg van een bepaling van het Reglement, de Staten (dus de meerderheid) beslissen en niet de voorzitter. En dat een voorzitter verplicht is om Statenleden, die te kennen geven dat te willen, zich daarover te laten uitspreken’.

Volgens Frielink is dit een open deur, ‘maar macht kan worden misbruikt, ook als die macht democratisch georganiseerd is’. Hij merkt verder op dat er in het Reglement geen regeling is opgenomen op grond waarvan de Staten misbruik van die bevoegdheid kunnen tegengaan.

Er bestaat de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter te stappen wanneer het een onjuiste toepassing is van het Reglement jegens Statenleden, omdat het dan een schending oplevert in burgerrechtelijke zijn en dus onrechtmatig is. Maar dit is geen ideale oplossing, voegt Frielink daaraan toe.

Daarnaast biedt het Statuut van het Koninkrijk ook de mogelijkheid om in extreme situaties van Koninkrijkswege te kunnen ingrijpen. Maar Frielink vindt dat wij zelf voldoende moeten zijn toegerust om schendingen en dreigende schendingen van het staatsrecht het hoofd te bieden. “Bij een volwassen rechtsstaat hoort dat problemen zoveel mogelijk binnenshuis te worden opgelost. En daar waar politici tekortschieten in het oplossen van hun eigen problemen, zou moeten kunnen worden teruggevallen op een instituut dat op dat vlak met de nodige autoriteit kan beslissen. En in dat opzicht schiet ons staatsrecht tekort.”

Een Constitutioneel Hof zou landsverordeningen aan de Staatsregeling van Curaçao mogen toetsen, mogen oordelen over de regelmatigheid en rechtmatigheid van alle handelingen in het verkiezingsproces en bijvoorbeeld referenda preventief mogen toetsen. “Wanneer zich bijvoorbeeld een geval van misbruik van bevoegdheid door de voorzitter van de Staten voordoet en dit niet intern kan worden geredresseerd, zou ieder lid van de Staten zich op eenvoudige wijze tot het Constitutionele Hof moeten kunnen wenden.” Ook aan de gouverneur moet de bevoegdheid worden gegeven om aan hem voorgelegde kwesties van staatsrechtelijke aard aan dat Hof voor te leggen, omdat hij op dit moment niet veel speelruimte heeft. “Maar net als bij de burgerlijke rechter geldt ten aanzien van de gouverneur, dat we het hem bij voorkeur niet moeten willen aandoen om politiek geladen geschillen te beslechten.”Solicitor-General Stein pleads for cooperation

SATURDAY, 22 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD--Solicitor-General Taco Stein made a plea for cooperation between the islands of the former Netherlands Antilles during an extraordinary sitting of the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, St. Maarten, and of Bonaire, St. Eustatius and Saba on Friday.
Stein made this appeal in his address on the occasion of the installation of new Joint Judges Inge Laurijssens, Froukje Lourens and Irma Lips, on behalf of Attorney-General Dick Piar. Governor of Curaçao Frits Goedgedrag was among the audience.
Solicitor-General Stein congratulated the judges on their appointment. In his speech, he likened the dismantling of the former Netherlands Antilles to a divorce, which also had consequences for the area of justice.
Certain things were simpler in the Netherlands Antilles, Stein said, for instance where the division of limited cell capacity was concerned.
He also referred to certain "central provisions," such as Government Correctional Education Facility GOG, Forensic Observation Clinic FOBA and Capriles Clinic in Curaçao.
"Previously, if you wanted to place somebody from St. Maarten into one of these facilities, the only "bump" was lack of space. Currently, arrangements need to be made between two countries, sometimes even more."
The Solicitor-General also pointed to the fact that the autonomy of St. Maarten and Curaçao may lead to an increased workload for the Joint Court, as well as the High Court in The Hague.
The autonomy of St. Maarten and Curaçao has led to differences between the former sister islands of the Netherlands Antilles. Stein mentioned the contents of the so-called BOB laws of St. Maarten and Curaçao concerning special investigative powers, which are not identical.
The differences with the special entities Bonaire, St. Eustatius and Saba are even bigger, Stein said.
The Solicitor-General ended his speech with a plea for cooperation.