Constancia nog Statenlid

2 maart 2017

Willemstad - Hoewel Jacinta Constancia (MFK) mondeling aangegeven heeft haar zetel in de Staten in te leveren en de plek door een ander partijlid te laten bezetten, heeft zij dit nog niet schriftelijk gedaan.

Dat stelt Amerigo Thodé, die volgens de wet de eerstvolgende zou zijn die die plek zou mogen innemen. ,,Men moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is”, zo stelde hij herhaaldelijk tegenover deze krant, waarmee hij aangeeft niet op de zaken vooruit te willen lopen. Ondertussen is de inverzekeringstelling van Constancia afgelopen zaterdag verlengd met acht dagen. Advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran heeft de rechter-commissaris gisteren om voorlopige invrijheidstelling gevraagd hangende het onderzoek.

Het gaat om het zogenoemde gebruik van artikel 91 van het Wetboek van Strafvordering (WvS). Dit artikel luidt: ,,Tijdens de periode van inverzekeringstelling kan de verdachte de rechter-commissaris schriftelijk om zijn invrijheidstelling verzoeken. De rechter-commissaris hoort de verdachte en de officier van justitie, indien hij daartoe gronden aanwezig acht. Op het verzoek wordt zo spoedig mogelijk beslist.” Dit verzoek is door de rechter-commissaris afgewezen.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao