Congres over ouderenzorg ArubaZATERDAG, 10 MAART 2012

ORANJESTAD — Hoe is het met de verzorging van ouderen op Aruba gesteld? Wat houdt kleinschalig wonen in? Hoe zou de ouderenzorg er uit moeten zien? Wat mist er nog op dit gebied? Dit zijn enkele onderwerpen die aan bod komen tijdens het congres Ouderenzorg dat op 24 en 25 maart plaatsvindt in Renaissance Convention Center.

Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (Saba) organiseert het congres ter ere van hun 40 jarig bestaan. Maar ze willen ook mensen laten zien wat Saba voor hen kan betekenen. “Veel mensen kennen Saba wel, maar als je vraagt wat ze doen, weten ze het niet”, aldus directeur Hans Rokebrand. “Met dit congres willen we laten zien wat Saba kan betekenen voor ouderen.” Hij hoopt dat het evenement fungeert als eye opener om te laten zien dat ‘Aruba nog niet klaar is voor de dubbele vergrijzing’. “We willen laten zien wat er nog nodig is om de dubbele vergrijzing op te vangen.”


Voor professional
s

Zaterdag 24 maart opent het congres om acht uur ’s ochtends en duurt tot half zes ’s avonds. Iedereen is welkom, maar de lezingen die dag zijn gericht op professionals uit het vak en beleidmakers. Zo geeft directeur Martijn Balkestein van het Centraal Bureau voor de Statistiek een lezing. De verpleeghuisarts van Saba, een apotheker, een diëtiste en een huisarts zullen spreken. Uit Curaçao komt internist geriater Joris Schakel. Een dergelijke specialist kent Aruba niet, vertelt Rokebrand. Schakel is gespecialiseerd in ouderenziektes. Nora Eleonora heeft een proefschrift geschreven met de titel ‘Humane ouderenzorg op Aruba’ en zal dat die zaterdag presenteren. Een verpleegkundige van het Wit Gele Kruis vertelt over het uitstellen van opname en over samenwerking tussen instanties. Gyseth Nuesch, psycholoog bij Cas Marie, vertelt over dagopvang als oplossing voor de dubbele vergrijzing. Ook Rokebrand houdt een lezing. Hij vertelt over het ontstaan van Saba in 1972 en over moderne ouderenzorg. “Ouderen worden steeds mondiger en stellen steeds meer eisen, terecht. We moeten verder kijken dan wat we nu doen en bewoners meer centraal stellen.” Hij praat ook over aspecten als dagopvang en vakantieopvang. En over het kleinschalig wonen waar Centro di Cuido een voorbeeld van is, aldus de directeur.

Als afwisseling heeft Saba een kleine theatergroep samengesteld die tussen de lezingen door drie voorstellingen geeft. De groep laat scènes zien over situaties in en buiten het verpleeghuis. Serieuze onderwerpen in een grappig jasje.


Mantelzorg en alle andere betrokkene
n

Op zondag 25 maart zijn de lezingen voor de mantelzorg, familieleden en anderen die te maken hebben of krijgen met ouderenzorg. Deze dag duurt van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags. Er wordt belicht wat Saba te bieden heeft, wat kleinschalig wonen inhoudt en wat dit voor de bewoner betekent. Een ander onderwerp die dag is de omgang met dementerende bejaarden en het uitstellen van opname. Rokebrand legt uit dat de thuiszorg hierin een grote rol speelt. Thuiszorg kan professioneler. Op die manier hoeven ouderen minder snel bij Saba te worden opgenomen of misschien zelfs helemaal niet. “En dat is goedkoper dan Saba.”