Commissie aanbevelingen AOV Curaçao stopt

WOENSDAG 22 mei 2013

Josepha: Toegevoegde waarde nul komma nul

WILLEMSTAD - De commissie die is belast met het doen van aanbevelingen om de maatregelen rond de Algemene Ouderdomsvoorziening (aov) te verzachten, heeft de handdoek in de ring gegooid.

Dat blijkt uit een brief van voorzitter Valdemar Marcha, gericht aan de missionair minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Sherwin Josepha. De brief is in het bezit van deze krant, maar de minister gaf gisteravond desgevraagd aan de brief nog niet ontvangen te hebben. Toch reageert hij: ,,Ik heb er geen boodschap aan. Ik geloofde al niet in die commissie. De toegevoegde waarde is nul komma nul.” Ze hebben een opdracht gekregen en die hebben ze niet uitgevoerd, zo stelt Josepha. ,,Halverwege zijn ze met het verzoek gekomen dat ik een aantal onderzoeken zou moeten financieren zodat zij advies konden geven. Daar was geen budget voor. Bovendien hadden ze dat moeten aangeven toen ex-minister Bodok de commissie samenstelde. Ik ben opgescheept met een beslissing van mijn voorganger.” Commissievoorzitter Marcha deelt in de brief aan de minister mee dat de complementaire commissie aov, die begin dit jaar is ingesteld, de opdracht teruggeeft.

,,Wij zien op dit moment te weinig handvatten voor een succesvolle voortzetting van onze activiteiten.” De minister piekert er niet over om een nieuwe aov commissie samen te stellen. ,,Er is voldoende kennis bij de ambtenaren van SOAW om dit werk uit te voeren.” In januari begon de commissie, die naast Marcha bestaat uit Philip Martis (SVB), Erwin Calmes (exSVB), Royston Sling (Apna), Alex Mollen (adviseur Mollen Consulting) en secretaris Jeroen Jansen (ministerie SOAW). De commissie wijt het falen aan het feit dat er door de minister niet gereageerd is op voorstellen en er geen duidelijkheid is gegeven over het verdere verloop.

,,Op 21 februari hebben wij, conform afspraak, de eerste bevindingen van de commissie bij u neergelegd. Uit dit overleg kwam voort dat u akkoord ging met een onderzoek naar het kennispeil met betrekking tot pensioenen en ziektekosten op Curaçao en de invloed van recente sociale stelselwijzigingen op huishoudinkomens. Dit onderzoek zou bekostigd worden met vrijgekomen SEImiddelen.” Volgens de commissie verzocht de minister om een voorstel op korte ter mijn, dat ingebracht kon worden in de minister raad. Dit voorstel ver scheen op 4 maart, maar helderheid over het verdere verloop is volgens de commissie uitgebleven. ,,De commissie heeft zich op 16 mei beraden op de ontstane situatie. Bovendien constateren wij dat er een Contourenplan Flankerend Beleid in omloop is dat wellicht al een deel van de doelstelling dekt die u deze commissie toegewezen had. Wij trekken hieruit de conclusie dat onze activiteiten mogelijk niet meer opportuun zijn en dat de prioriteiten ergens anders liggen.

Bron: Antilliaans Dagblad