Cijfers ‘verdubbeling’ criminaliteit Aruba incompleetMAANDAG, 23 JULI 2012

ORANJESTAD — Het aantal gepleegde delicten - zoals overvallen, autodiefstal, vandalisme en bedreigingen - lijkt in 2010 fors hoger dan in de drie jaren daarvoor. Tussen 2009 (4864) en 2010 (8266) is zelfs een verdubbeling te zien. Dat blijkt uit cijfers van het Statistisch Jaarboek 2011, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Criminaliteitscijfers gepresenteerd door MEP.

Oppositiepartij MEP grijpt de cijfers aan om er op te wijzen dat de stijgende criminaliteit een gevolg is van het beleid van het huidige kabinet-Eman. De partij stuurt een persbericht uit met daarin een afbeelding van een grafiek waarin de dalende lijn tussen 2007 en 2009 en de verdubbeling in 2010 zichtbaar is. In het Statistisch Jaarboek is een soortgelijke grafiek te vinden, waarin echter ook details van de cijfers staan.

Daaruit blijkt dat het aantal inbraken in vier jaar tijd met ruim de helft is afgenomen, van bijna 5000 in 2007 naar minder dan 2000 in 2010. Vandalisme nam tussen 2007 en 2009 af van ruim 900 naar ruim 600. In 2010 stond het aantal vandalismemeldingen op afgerond 700. Dat betekent dus inderdaad wel weer een stijgende lijn, maar nog altijd minder dan in 2007. Verder valt in de grafiek uit het Statisch Jaarboek op dat er in 2010 wel cijfers zijn van diefstal (2818), bedreigingen (378) en overvallen (163), maar deze cijfers ontbreken over de jaren daarvoor. Daarmee is de stijgende lijn in gepleegde delicten volgens de afbeelding van MEP een vertekend beeld, want in het Statistisch Jaarboek staat geen toelichting op de cijfers.

De oppositiepartij rekent voor dat de criminaliteit onder Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) met 70 procent is gestegen en zet dat af tegen hun Justitie-minister Rudy Croes die voor een daling in criminaliteit zorgde. MEP geeft een opsomming van projecten die zijn gerealiseerd toen Croes minister van Justitie was. Zoals de bouw van het politiebureau in Noord, de bouw van het Centro di Justicia in Macuarima, een politiehelikopter, de komst van barioregisseurs en een aankoop van een boot voor de maritieme politie. De opsomming van MEP gaat over 25 projecten, waardoor ook opleidingen voor personeel van het Korps Politie Aruba (KPA), ‘maar dit is slechts een kleine lijst’, aldus de partij. Ze stelt bovendien dat het AVP was die geen medewerking wilde verlenen aan een aantal justitiële projecten, zoals een radarproject, de installatie van het Visibility Team en van Warda Nos Costa. De oppositiepartij trekt dan ook de conclusie dat hierdoor de mogelijkheid is geschapen dat er duizenden illegalen het land binnen konden komen en dat die ook hebben bijgedragen aan een stijging in criminaliteit.Criminaliteitscijfers uit het Statistisch Jaarboek.