Cft tevreden over samenwerking BonaireVRIJDAG, 27 JANUARI 2012

KRALENDIJK — Bonaire is het enige openbaar lichaam dat de begroting op tijd heeft ingediend en goedgekeurd. Een hele prestatie in deze uitdagende omgeving, zegt de voorzitter van het College financieel toezicht (Cft), professor Age Bakker.

Na bezoeken aan Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten, was de toezichthoudende instantie op Bonaire. Enerzijds voor een kennismakingsronde met de nieuwe voorzitter en anderzijds om overleg te voeren met het bestuurscollege en de eilandsraad over de begroting en het financieel beheer. Het Cft is tevreden over het begrotingsproces op Bonaire. Die is in orde, concludeert Bakker. Bonaire is heel goed op weg om zelf de begroting op te stellen. “Alhoewel het nog te vroeg is om te zeggen hoe de begroting 2011 is geëindigd, is de verwachting dat die ook sluitend zal eindigen. Dus ik denk dat we op dat punt kunnen zeggen dat Bonaire er goed voorstaat”, aldus de Cft-voorzitter.

Bakker: “Ik denk dat we kunnen zeggen dat het Cft blij is met de samenwerking met het bestuurscollege. Ik denk dat we ons zelf niet alleen als een toezichthouder kunnen beschouwen, maar ook als een adviseur. Wij zijn een partner in een proces om de begroting en de begrotingsuitvoering in Bonaire te verbeteren”.

Maar er zijn ook uitdagingen, vooral op het gebied van financieel beheer. Het gaat dan om zaken als het opzetten van een goede verplichtingenadministratie en het ontwikkelen van een grondbeleid. Daar is ook over gesproken met het bestuurscollege en de eilandsraad. Dit vindt het Cft belangrijk, omdat als het financieel beheer verbeterd is, ook een betere verantwoording kan plaatsvinden van de besteding van het belastinggeld.

Eisen
Het Cft maakt zich een beetje zorgen over de vele eisen en vragen die vanuit de verschillende Nederlandse ministeries worden gesteld. Hierdoor dreigt het administratieve apparaat overbelast te worden. Dat moet beter gecoördineerd worden, zegt het Cft. Daarnaast dient prioriteiten te worden gesteld. Niet alles kan in één keer. Voor nu is het belangrijk om het financieel verder op orde te brengen. “We hebben duidelijke prioriteiten afgesproken voor verbetering van het financieel beheer en ik denk dat wij daarmee een hele goede lijn hebben ingezet”, zegt Bakker.