Cft-seminar: Toerisme belangrijkste instrument voor economische groei St. MaartenDONDERDAG, 22 MAART 2012

PHILIPSBURG — Er moet meer verscheidenheid komen; toerisme is echter het meest belangrijke instrument voor economische groei. Dat werd naar voren gebracht tijdens het seminar ‘Towards a strong economy for Country St. Maarten’, dat dinsdagmiddag is gehouden op de University of St. Martin (USM). Het seminar werd georganiseerd door het College financieel toezicht (Cft) in samenwerking met de minister van Economische Zaken en de USM. Twee gastsprekers deden hun aanbevelingen voor de economische groei aan de private sector en de overheid. Hierna volgde een forumdiscussie.

De aula van de USM werd gevuld door zakenlieden en vertegenwoordigers van de publieke sector. Minister-president Sarah-Wescott Wiliams, Statenvoorzitter Gracita Arrindell, minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid Miguel de Wever en diverse Statenleden bevonden zich onder de aanwezigen. Het Statendebat over de begroting werd voor enkele uren geschorst, zodat de politici aanwezig konden zijn.

Minister-president Sarah Wescot-Williams voerde het openingswoord en wees erop dat de overheid werkte aan de ontwikkeling van een Economisch Strategieplan.

Cft-voorzitter Age Bakker bracht naar voren dat men streeft naar een blijvende economische groei, die de stabiliteit van de overheidsfinanciën garandeert.

Economisch expert Denny Lewis-Bynoe, die als eerste gastspreker optrad, heeft zich verdiept in de uitdagingen van ontwikkelingslanden. Zij was werkzaam als economisch directeur bij de Ontwikkelingsbank van het Caribisch Gebied, heeft als analyticus gefungeerd bij de Centrale Bank van Barbados en was adviseur voor de IMF in Canada en het Caribisch gebied.

Zij wees op de kwetsbaarheid van ontwikkelingseilanden, die te kampen hebben met een gebrek aan middelen en productie, waardoor zij niet goed in staat zijn het hoofd te bieden aan een economische crisis. “Hoge productiekosten, een inflexibele arbeidsmarkt en beperkte toegang tot de kapitaalsmarkten creëren extra kosten. Men kan echter toch veel bereiken.”

Belangrijk is de diversificatie in toerisme. De concurrerende positie van het land, die beïnvloed wordt door hoge brandstofkosten, wordt hierdoor ondersteund. Lewis is ook voorstander van alternatieve energie. Een service-verlenende economie is een logische keuze voor St. Maarten, waar echter ook partnerships tussen de publieke en private sectoren bewerkstelligd moeten worden.

De minister van Toerisme en Luchtvaart van de Bahamas fungeerde in het verleden als secretaris-generaal van de Caribbean Tourism Organisation. Vincent Vanderpool-Wallace zag toerisme als het belangrijkste economische instrument. Toeristen geven meer uit dan de lokale bevolking en eisen niet veel van het overheidsapparaat.

Hij stelde dat het Caribisch gebied een merkproduct is voor de toerist, die naar het eiland moet worden gehaald. De vliegtarieven zijn belangrijker dan de hoteltarieven. Ook de uitreistarieven van de luchthaven zijn van belang, terwijl het internet een grote bijdrage kan leveren aan toerisme.

Belangrijk is ook de aanwezigheid van gekwalificeerde krachten in de hotelindustrie, die men moet trachten te behouden.

Het seminar werd afgesloten met een forumdiscussie.