Cft ook negatief over tweede begrotingswijziging CuraçaoDINSDAG, 11 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het advies van het College financieel toezicht (Cft) op de tweede suppletoire begroting 2012 en begroting 2013 is negatief. Minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) was vanochtend in overleg met het college over de aanpassingen.

De regering heeft onlangs, later dan wettelijk vastgesteld volgens de comptabiliteitsvoorschriften, het concept van de tweede suppletoire begroting 2012 en begroting 2013 ingediend. In de tweede begrotingswijziging moet de regering van Curaçao een voorstel doen ten aanzien van de onderdelen van de aanwijzing die per 1 september afgerond hadden moeten zijn, te weten het compenseren van tekorten uit 2010 en 2011 en het dekken van besparingsverliezen vanwege het niet langer uitgaan van invoering van de zorgmaatregelen en het dividendbeleid in 2012.

Jamaloodin was vanochtend niet aanwezig tijdens de vergadering ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Minister-president Gerrit Schotte (MFK) zei in een interview na de vergadering dat hij de minister van Financiën toestemming heeft gegeven om bij de vergadering weg te blijven, omdat het Cft weer een negatief advies heeft uitgegeven en heeft aangegeven dat er additionele maatregelen genomen moeten worden.

Het advies van het Cft is naar het ministerie van Financiën gestuurd. Momenteel vindt er overleg plaats over de aanpassing van de begroting.

Ook minister Jacinta Scoop-Constancia (MFK) was niet aanwezig tijdens de plechtige vergadering. Zij kwam te laat aan.