Cft inventariseert voor tweede maal financieel beheer CuraçaoWOENSDAG, 07 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) komt uiterlijk volgende week met een tweede rapport van bevindingen over het financieel beheer van Curaçao. Dat schrijft het Cft in een brief van 9 oktober aan demissionair interim-minister van Financiën Jose Jardim, die recentelijk op de Cft-website werd gepubliceerd.

Het Cft publiceerde vorig jaar op 11 oktober een eerste rapport van bevindingen, dat was opgesteld na een inventarisatie van het financiële beheer van Curaçao. Deze inventarisatie werd gedaan aan de hand van het zogenaamde Pefa-framework. Pefa staat voor Public Expenditure and Financial Accountability Performance Measurement. Het is een samenwerkingsverband dat erkend is door onder meer de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Commissie. Het Pefa-framework monitort financieel beheer van landen aan de hand van 28 kritische succesfactoren onderverdeeld in de onderwerpen ‘betrouwbaarheid van de begroting’, ‘volledigheid en transparantie’, ‘beleidsmatig begroten’, ‘zorgvuldigheid en beheersing’, ‘administratie, vastlegging en verslaggeving’ en ‘extern toezicht en controle’.

Verbeterplan

Na het eerste rapport, dat ging over de begroting 2011, de uitvoering 2010 en de jaarrekening van 2009, stelde Curaçao aan de hand van deze Pefa-indicatoren het ‘verbeterplan financieel beheer Curaçao 2011-2015’ op, dat op 9 mei werd goedgekeurd door de Raad van Ministers. Het verbeterplan ligt nog ter commentaar en uiteindelijke vaststelling bij de Staten, maar is wel opgestuurd naar het Cft, dat volgens de brief ‘verheugd is’ over de samenwerking bij de totstandkoming van dit verbeterplan ‘met het ministerie en andere belanghebbende instanties binnen het financieel beheer’. Het tweede rapport dat uiterlijk 15 november zal worden uitgebracht, zal gaan over de begroting 2012, de uitvoering 2011 en de jaarrekening van 2010. Naast de inventarisatie zal er in dit tweede rapport ook een vergelijking worden gemaakt tussen de beoogde scores uit het verbeterplan en de werkelijke scores op basis van de inventarisatie, inclusief een advies van het Cft bij de voortgang van de verbeteringen.

Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe Pefa-inventarisatie te maken om de voortgang van het financieel beheer te meten. De inventarisatie over 2013 zal door een externe partij worden uitgevoerd. Het Cft is momenteel bezig met het opstellen van een Terms of Reference (ToR) hieromtrent. Uiteindelijk zal er in 2015 een eindevaluatie komen.