CFT gives St. Maarten one month for budget submissionTHURSDAY, 13 SEPTEMBER 2012

PHILIPSBURG--Government has been given the requested one-month extension to the deadline for submission of draft 2013 budget by the Committee for Financial Supervision CFT. The submission date is now October 1.

Finance Minister Roland Tuitt told press on Wednesday that he is still working off the some NAf. 100 million "deficit" with the ministries. The deficit is directly related to planned projects and wish lists of several of the seven ministries.
Tuitt and Finance Ministry personnel will meet with the ministers and relevant personnel of the ministries that need to cut their budgets in the coming week.

The draft budget will be forwarded to parliament after its submission to CFT. The hope is to have the budget approved and signed into law before the end of the year.

Government hopes to achieve a total operating expense of some NAf. 432.5 million, same as 2012. St. Maarten's budget, based on kingdom regulations, is not allowed to have a deficit.

CFT had also granted a requested two-month extension on the submission of the 2011 financial statements. The new deadline is now October 31.

The CFT has requested the government explains what it considers its collective sector. Tuitt said a study was carried out by the Government's Accountants Bureau (SOAB) on the collective sector. That report now has to be reviewed and approved by the Council of Ministers before it is passed on to CFT.

CFT uses the report as a basis to calculate the interest norm for the country.

CFT has also requested that government provides the financial statements of all government-owned companies. These will be provided by government in the near future.13 SEPTEMBER 2012

AD 13.09.12 II

 

  
Indieningdatum St. Maarten begroting 2013 met een maand uitgesteld

DONDERDAG, 13 SEPTEMBER 2012

PHILIPSBURG — Het College financieel toezicht (Cft) is akkoord gegaan met het verzoek van de regering om de uiterlijke indieningsdatum van de conceptbegroting 2013 met een maand uit te stellen. De begroting moet nu voor 1 oktober ingediend zijn.

De minister van Financiën Roland Tuitt heeft de pers gisteren uitgelegd dat hij nog werkt aan de afslanking van de posten van de ministeries om het tekort van 100 miljoen te verminderen. Het tekort is direct verbonden aan geplande projecten en de wensen van de meeste ministeries.

Tuitt en het personeel van het ministerie van Financiën hebben een bijeenkomst met de andere ministers en relevante personeelsleden van de ministeries die in hun gewenste uitgaven moeten schrappen.

De conceptbegroting wordt naar de Staten verstuurd na ingediend te zijn bij de Cft. Men hoopt dat de begroting voor eind van het jaar kan worden goedgekeurd en als wet ondertekend.

De regering hoopt dat de totale overheidsuitgaven tot 432,5 miljoen gulden teruggebracht kunnen worden. Dit is hetzelfde bedrag dat in de begroting van 2012 werd opgevoerd voor uitgaven, gebaseerd op de koninkrijksbepalingen die geen tekort toelaten.

Ook voor de jaarrekeningen van 2011 is het Cft akkoord gegaan met uitstel van indiening. De financiële documenten moeten nu voor 31 oktober binnen zijn.

Het Cft heeft de regering verzocht uitleg te geven over haar interpretatie van haar collectieve sector. Volgens Tuitt had het Overheids Accountants Bureau (SOAB) een studie uitgevoerd naar de collectieve sector. Dit rapport moet nu weer doorgenomen worden en heeft de goedkeuring van de ministerraad nodig, voordat het doorgestuurd kan worden naar het Cft, die het rapport gebruikt als een uitgangspunt in de vaststelling van de rentevoet van het land. Het Cft had de regering ook verzocht erop toe te zien dat alle jaarrekeningen van alle overheidsbedrijven zouden worden overlegd. Deze financiële rapporten zullen door de regering in de nabije toekomst beschikbaar worden gesteld.