Centrale Bank: Inflatie Suriname niet boven zes procent

DE WARE TIJD:

22/02/2012

Paramaribo - In 2012 verwacht de Centrale Bank van Suriname (CBvS), dat de inflatie zal liggen tussen vijf procent en zes procent. Deze aanname is gebaseerd op de voortzetting van het gematigd fiscaal en monetairbeleid en op het inflatiepatroon van de afgelopen acht maanden. Zo schrijft de bank in een communiqué. Daarin wordt wonder meer ingegaan op de ontwikkeling van de inflatie vanaf de regering begin 2010 de Surinaamse munt devalueerde en een aantal versoberingsmaatregelen doorvoerde.

In de prognose wordt ook de internationale consensus verwerkt, dat de wereldwijde voedsel- en brandstofprijzen gedurende de rest van het jaar stabiel zullen blijven.

In de prognose wordt ook de internationale consensus verwerkt, dat de wereldwijde voedsel- en brandstofprijzen gedurende de rest van het jaar stabiel zullen blijven.

Scherpe daling

De bank gaat er verder van uit, dat Suriname gevrijwaard zal blijven van binnenlandse inflatieschokken. “We gaan er in het bijzonder van uit, dat de regering geen belasting - en of andere maatregelen zal nemen met inflattoire effecten en dat loonaanpassingen - die in de regel een sterk indirect effect hebben op de inflatie - gematigd zullen zijn, en niet gebaseerd zullen zijn op de inflatiepatronen van de periode januari-april 2011. De Centrale Bank vindt het verwachte inflatiepatroon van 2012 “opmerkelijk”. De komende twee maanden zal zich volgens de monetaire instelling een scherpe daling in de jaarinflatie voordoen. Voorts wordt verwacht dat metingen van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) in februari en maart 2012 zullen resulteren in inflatiestatistieken die een daling zullen aangeven van 15,3 procent in december 2011 naar minder dan 7,0 procent in maart dit jaar.

Onlangs lanceerde voorzitter Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), het idee van een loonronde voor alle ambtenaren. Hij suggereerde een loonaanpassing van vijf procent nu en een tweede loonronde van eveneens vijf procent in december dit jaar of het eerste kwartaal van 2013. In die tussenliggende periode zal de regering moeten werken aan een oplossing van de geconstateerde problemen in het Fiso belonings- en functiesysteem bij de overheid. Vicepresident Robert Ameerali pleitte juist voor loonmatiging.

Hij stelde recentelijk dat het toekennen van loonsverhoging aan alle ambtenarengroepen die nu dringen om betere financiele voorzieningen, de inflatie zal aanwakkeren.

Waarschuwing

Ook ex-voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Sylvano Tjong A Hin, waarschuwde hiervoor. Tegenover deze krant stelde hij dat het inkomen niet gelijkwaardig is gestegen met de vaste uitgaven in de huishoudens. Een beter beloningssysteem is dus gewenst. Tegelijkertijd waarschuwde de econoom ervoor dat loonsverhoging kan leiden tot een “inflatiespiraal’. Om dat te voorkomen zal zorgvuldig om moeten worden gegaan met salariseisen. “Wanneer de druk van salarissen te hoog wordt, zullen er prijsstijgingen komen die inflatie tot gevolg kunnen hebben”, zei de deskundige.

In haar communiqué geeft de bank aan dat begin vorig jaar “een zeer hoog” inflatiecijfer werd genoteerd, dat na april aanzienlijk daalde. Het gemiddelde maandinflatiecijfer bedroeg in januari-april 3,1 procent en daalde naar 0,3 procent in de periode mei-december 2011. De hoge inflatiecijfers van being 2011 worden toegeschreven aan beleidsmaatregelen van de regering om de munt te devalueren en de belasting op brandstof te verhogen met 50 Surinaamse dollarcent. Deze twee maatregelen droegen bij aan een inflatie van 8,1 procent. Lokale transportkosten, voedselprijzen, communicatietarieven en prijzen van andere goederen namen toen sterk toe. “Nadat de directe en indirecte effecten effecten van de inflatie door de economie waren geabsorbeerd, nam de inflatiedruk na mei 2011 sterk af”, stelt de bank. Ook de accijnsverhoging op tabak en alcohol in oktober zorgde destijds voor een stijging van het inflatiecijfer. Was dat niet gebeurd zou de inflatie die maand “nul zijn uitgekomen”. Het werd uiteindelijk een half procent.