Centrale Bank Aruba: Progressie in financieel toezicht witwassen en terrorismefinanciering16 JULI 2012

ORANJESTAD - Op het gebied van toezicht is naar het oordeel van de CBA de nodige vooruitgang geboekt in het verstrekken van het wettelijk en regelgevend raamwerk op de gebieden van het financieel toezicht en AML/CFT.

AD 16.07.12 II