CBCS verlegen om antwoorden

29 mei 2017

Willemstad - Een maand na dato heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) nog steeds geen antwoord gegeven op vragen van deze krant over het (nog) niet publiceren van de jaarcijfers van een drietal banken.

Op 28 april stuurde de redactie per e-mail korte, gerichte vragen aan de afdeling communicatie van de CBCS. Nadien zijn de persvoorlichters bij herhaling aan de gestelde vragen herinnerd. Telkens was het antwoord van de voorlichters dat de vragen van het Antilliaans Dagblad intern waren doorgeleid naar de specialistische afdelingen, maar dat er nog geen antwoorden waren. Daarop heeft deze krant op 12 mei een ‘deadline’ gesteld, wat echter evenmin mocht baten. Waar gaat het over? Conform de richtlijnen van de toezichthouder zelf - de ‘Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial Highlights of Domestic Banking Institutions’ van januari 2010 - dienen (commerciële) banken uiterlijk eind april de financiële resultaten over het voorgaande boekjaar openbaar maken. De zogeheten geconsolideerde financiële hoogtepunten.

Aan de hand daarvan kan het publiek kennisnemen van de financiële resultaten en voor zichzelf bepalen hoe gezond een bankbedrijf is: de winst, het balanstotaal, het eigen vermogen plus reserves, de leningenportefeuille, de spaargelden en deposito’s; hoe deze zich ontwikkelen en hoe de banken in vergelijking met elkaar presteren. ,,Each banking institution should disclose its CFH within 4 months after each calendar year-end”, staat er in het document. MCB Bank, RBC Royal Bank, Orco Bank, FirstCaribbean Bank, Vidanova Bank hebben tijdig gepubliceerd. Maar een aantal bankinstellingen ontbreken. Reden voor de redactie om een uitleg erover te vragen bij de Centrale Bank.

Lees meer: Antilliaans Dagblad, Curacao