CBA: Vierde kwartaal 2011 nog herstel ArubaMAANDAG, 09 JULI 2012

ORANJESTAD — De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft de cijfers van het vierde kwartaal 2011 definitief vastgesteld. Daaruit blijkt dat in die periode nog sprake was van economisch herstel.

CBA concludeert dit op basis van de herstart van de raffinaderij begin vorig jaar (inmiddels weer gesloten) en een beter presterende toerismesector. Uit de resultaten van de toerismesector blijkt dat de toename van de Latijns-Amerikaanse markt met 6.785 bezoekers (+ 15,1 procent) de stuwende kracht was achter de verbeterde toeristische prestaties.

De Business Perception Survey (BPS) geeft aan dat in het vierde kwartaal van vorig jaar bedrijven positief waren gestemd over de huidige en de toekomstige economische omstandigheden op korte termijn. Het aantal verleende bouwvergunningen steeg met 2,9 procent en het aantal goedgekeurde elektrische installaties met 28,1 procent. De import van cement nam aanzienlijk toe, wat volgens CBA wijst op een krachtige bouwsector voor 2011 als geheel.

De hoeveelheid geraffineerde olie daalde met 40,1 procent. Er werden 10,3 miljoen vaten geproduceerd, terwijl dat er in het derde kwartaal nog 17,1 miljoen waren. Krappe marges voor ruwe olie en de gevoeligheid hiervan voor de winstgevendheid van de raffinaderij speelden een belangrijke rol in deze productiedaling.

De overheidsinkomsten stegen met 32,2 miljoen florin tot 264,8 miljoen florin. Dat is 5,5 procent van het nominale Bruto Binnenlands Product (BBP). Maar door een stijging van de totale uitgaven kwam het financiële tekort op 59,1 miljoen florin, gelijk aan 1,2 procent van het nominale BBP. De totale schuldquote steeg eind december vorig jaar met 3,9 procent tot 57,8 procent, dat is het hoogste ooit genoteerd voor Aruba.

De geldhoeveelheid daalde in het vierde kwartaal met 43,6 miljoen tot 3.158,6 miljoen florin, het tweede achtereenvolgende kwartaal van daling. Dit wijt CBA aan een combinatie van zowel binnenlandse als buitenlandse factoren, met een afname van de netto binnenlandse activa van 106,7 miljoen florin.