Camelia-Romer: ‘Onderbouwing, zo niet correctie’

24 februari 2017

Willemstad - Demissionair minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer vraagt haar Nederlandse ambtgenoot Sharon Dijksma (PvdA) van Infrastructuur om ‘concrete onderbouwing’ van de conclusies van de Nederlandse inspecteurs ‘dat er onvoldoende onafhankelijkheid is van de luchtvaartautoriteit ten opzichte van Insel Air International’. De Curaçaose bewindsvrouw hierover in een brief aan Dijksma:

,,Gezien de ernst van een dergelijke verklaring en het feit dat Curaçao hiervoor geen basis heeft kunnen vinden in de ILT-nota (de Nederlandse Inspectie Luchtvaart en Transport, red.) of het overzicht met 17 constateringen van een senior inspecteur van de ILT, ontvang ik graag alsnog de concrete onderbouwing van bovengenoemde conclusie, dan wel verzoek ik correctie van het gestelde.” Met andere woorden: Camelia-Römer verzet zich tegen deze conclusie van de inspecteurs uit Nederland in hun nota over de veiligheidssituatie bij Insel Air.

In die nota zijn ook opmerkingen gemaakt over de luchtvaartautoriteit van Curaçao (CCAA). Overigens merkt de minister op dat het een ‘niet op briefhoofd geprinte, ongetekende en ongedateerde’ door medewerkers van ILT opgestelde nota betreft. De demissionaire minister van Verkeer juicht samenwerking toe met de ‘intentie om op zo kort mogelijke termijn een zodanig kwaliteitsniveau te bereiken dat sprake is van een effectief toezicht door de luchtvaartautoriteit’, en waarbij ‘de Nederlandse experts volledig kunnen participeren in de werkzaamheden van de luchtvaartinspectie’, in overeenstemming met de weten regelgeving van Curaçao.

Tegelijkertijd blijkt uit diverse passages in het schrijven aan Dijksma dat er nog wel wat valt op te merken over de ILT-nota. Zoals: ,,In de nota van bevindingen is de conclusie dat bij Insel Air sprake is van een te hoog veiligheidsrisico, omdat zou blijken dat Insel Air niet voldoet aan essentiële onderdelen van de luchtvaartwetgeving. Hierop volgt geen nadere toelichting, waardoor onduidelijk is op welke gronden die conclusie is gebaseerd.” Maar er zijn meer kritische kanttekeningen over de nota, bijvoorbeeld wat er wordt gesteld over de wettelijke basis.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao