BZV is tegen AVBZ-fonds als schommelfonds op CuraçaoWOENSDAG, 19 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — Volgens Milton Yarzagaray, bestuursvoorzitter van Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV), is het onacceptabel als de reservegelden van het AVBZ-fonds door het ministerie van Financiën als schommelfonds gebruikt zullen worden. Een schommelfonds is een fonds waarmee extra uitgaven of tekorten in de toekomst kunnen worden opgevangen. Volgens Yarzagaray is het van belang om het AVBZ-fonds in zijn huidige constructie te behouden.

Onlangs diende demissionair minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin het verzoek in om het AVBZ-fonds onder het toezicht van zijn ministerie te plaatsen. De Lei di Labizjan (AVBZ-fonds) die onder BZV valt, is toentertijd door politieke partij MAN in het leven geroepen. Oud-minister van Volksgezondheid Stanley Inderson maakte zich sterk voor de invoering van het AVBZ-fonds ten behoeve van de onverzekerbare risico’s binnen de gezondheidszorg. Onder de Lei di Labizjan vallen: personen met lichamelijke en/of geestelijke beperking(en), die niet in staat zijn om in hun dagelijkse verzorging te voorzien en hierdoor voor lange tijd opgenomen dienen te worden in instellingen; personen die een voorziening nodig hebben ten behoeve van behoud van hun zelfredzaamheid en hiervoor geen aanspraak kunnen maken op de eigen verzekering; personen die vanwege omstandigheden opgenomen dienen te worden, omdat ze niet verzorgd kunnen worden in hun thuissituatie; personen die vanwege hun ziekteproces niet kunnen werken en hierdoor een zinvolle dagbesteding nodig hebben.

Om de zorg aan de langdurige zieken te kunnen blijven garanderen moet het AVBZ-fonds intact blijven. Yarzagaray: “Het is van belang om dit solidariteitsfonds te behouden, omdat dit fonds ook gebruikt wordt als garantie bij de banken voor nieuwbouw en groot onderhoud van de zorginstellingen.” Recente voorbeelden hiervan zijn het nieuwe gebouw voor revalidatie, uitbreiding bij SGR-groep en onderhoudswerkzaamheden bij Betèsda. “Maak van ons AVBZ-fonds alstublieft geen schommelfonds, omdat dit enorme schade zal berokkenen aan onze volksgezondheid”, aldus de BZV-bestuursvoorzitter.

Op Curaçao zijn er 21 instellingen die voor hun diensten aanspraak maken op het AVBZ-fonds. Jaarlijks komt dat ongeveer neer op 80 miljoen gulden. De huidige reserve van het AVBZ-fonds die in de miljoenen loopt, dient als dekking voor de mogelijke tekorten die kunnen ontstaan bij een daling van de belastinginkomsten en als vergrijzingreserve.