Buitenlandse topambtenaren moeten lokale krachten opleiden of weggaan van St. MaartenZATERDAG, 28 JULI 2012

PHILIPSBURG — Buitenlanders die momenteel topfuncties in overheidsdienst bekleden moeten lokale krachten, die deze posities eventueel zullen overnemen, hiertoe opleiden. De buitenlanders die hier niet mee akkoord gaan worden uit hun functie verwijderd. Dit werd korte tijd geleden verklaard door de minister van Economische Zaken Romeo Pantophlet, die zich kennelijk houdt aan zijn voornemen om lokale krachten op St. Maarten te ondersteunen.

Deze benadering verschilt van de zogenoemde ‘counterpart’-opzet in een belangrijk opzicht. Wanneer lokale krachten van St. Maarten de vereiste ervaring ter bekleding van een positie missen, wijst men een buitenlandse consulent of begeleider aan voor een maximum van een jaar.

De regering stelde echter duidelijk dat alle beslissingen uiteindelijk worden genomen door de lokale kracht die de positie inneemt en dus de verantwoordelijkheid draagt.

In het verleden werd weinig gebruikgemaakt van het counterpart-project waar men veel kritiek op had. Men vond dat Sintmaartenaren in de positie van leerlingen werden gedreven, die zelf geen beslissing konden nemen ondanks hun positie.

“Minister Pantophlet erkent en waardeert de dagelijkse bijdrage van buitenlanders aan St. Maarten. Het is echter zo dat op St. Maarten de bevolking alle mogelijkheden moet worden gegeven om functies te bekleden en hun land te dienen”, verklaarde een lid van zijn kabinet tegenover The Daily Herald.

“Voor wat betreft deelname als commissaris aan de Raad van Commissarissen van overheidsbedrijven weet iedereen dat politieke gunsten de benoeming uitmaken, terwijl zij niet capabel zijn en dus geen bijdrage kunnen leveren. Verder bestaat er een vrij grote groep die al zo lang zitting heeft dat zij niet meer kunnen inzien dat het niet hun bedrijf is maar van de overheid, dus van de bevolking van dit land.”

“Men moet jongere mensen benoemen in deze raden. Het resultaat zou zijn dat men nieuwe, innovatieve ideeën krijgt.”

Het kabinet van de minister leverde het commentaar nadat uitleg werd gevraagd over de verklaringen die de minister enige tijd geleden had afgelegd tijdens een radioprogramma.