Brief Statenvoorzitter naar Schotte

WOENSDAG, 16 MAART 2016

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de coalitie om Gerrit Schotte (MFK) te benaderen met het verzoek zich terug te trekken als parlementslid.

Hij heeft de brief vandaag naar Schotte gestuurd, meldt hij desgevraagd. Franco stelde gisteren tegenover deze krant een correcte brief te zullen schrijven. Dat heeft hij ook gedaan en deze in de middaguren ondertekend en aan Schotte doen toekomen, met als bijlage de door alle coalitieleden ondertekende protestbrief. Die werd op verzoek van de coalitieleden door Pais-leider Alex Rosaria opgesteld en een medewerker ging er vervolgens mee rond ter ondertekening. De brief werd niet gesteund door de oppositieleden, alhoewel die het er niet mee eens zijn dat een veroordeelde politicus lid mag blijven van de Staten. Zij beseffen echter dat er geen wet bestaat die dit verbiedt. Bovendien blijft Schotte lid van de Staten in opdracht van de leden van zijn partij.

Bron: Amigoe, Curacao