Bonaireaanse KvK start onderzoek naar impact vastgoedbelastingVRIJDAG, 05 OKTOBER 2012

KRALENDIJK — De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) gaat onderzoeken hoe ondernemingen en rechtspersonen op Bonaire denken over de impact van de invoering van de nieuwe vastgoedbelasting. Daarvoor houdt de Kvk een enquête tussen 7 en 21 oktober 2012. Een aantal geselecteerde deelnemers zal in die periode worden benaderd om een vragenlijst in te vullen en te retourneren.

De vastgoedbelasting werd als nieuwe heffing per 1 januari 2011 geïntroduceerd, ter vervanging van de Antilliaanse winstbelasting. Deze fiscale hervorming, gekoppeld aan de nieuwe staatkundige status van Bonaire, diende om de veelheid aan bestaande heffingen destijds terug te dringen en te vereenvoudigen. Daarmee wilde men ook ruimte scheppen voor stimulansen op het gebied van economische ontwikkeling en ondernemerschap.

De vastgoedbelasting is een heffing op een onroerende zaak tegen een vast tarief. Dit betekent dat de heffing niet gebaseerd is op inkomen (uit huurpenningen) of winstresultaat, doch op de marktwaarde van het object. Daarover wordt een forfaitair percentage (1 procent namens Nederland en 0,15 procent opcenten namens het Openbaar Lichaam Bonaire) toegepast. Daarvan werden onder meer cultuurgronden (kunuku’s) die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd, onroerende zaken tot een waarde van 50.000 dollar en onroerende zaken die het ondernemingsvermogen vormen voor een zelfstandige ondernemer (de ‘eenmanszaak’ is immers belastingplichtig onder de inkomstenbelasting) vrijgesteld.

Het ontbreekt aan kennis en ervaring met deze nieuwe heffing, constateert de KvK. Daarom start de organisatie het onderzoeksproject naar de vastgoedbelasting. Met de uitkomsten van de steekproef onder ondernemingen en rechtspersonen wordt inzicht verkregen in de implicaties van de vastgoedbelasting voor de private sector, zowel op het niveau van bedrijfstak als in algemene zin, en voor de ontwikkeling van de eilandelijke economie. Een schriftelijke rapportage met de bevindingen en aanbevelingen zal worden opgesteld en onder de stakeholders verspreid.

KvK verzoekt de geselecteerde deelnemers om hun medewerking te verlenen aan het onderzoek en de vragenlijst zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. Iedere deelnemer ontvangt een digitale vragenlijst met een unieke code, die de privacy en vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie garandeert. Ook wordt op verzoek hulp beschikbaar gesteld bij het invullen van het enquêteformulier.

Voor meer informatie, vragen of een afspraak voor assistentie kan men contact opnemen met Guissep Pauletta, telefoonnnummer 717-5595 of e-mailen naar secretary@kvkbonaire.com.