Bonaireaanse Bestuurscollege accepteert positie gezaghebber tot 1 maart

MAANDAG, 06 JANUARI 2014

KRALENDIJK — In het Bestuurscollege en de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire is de rust voorlopig even terug. Zowel de gedeputeerden als de meerderheidsfracties hebben besloten om gezaghebber Lydia Emerencia voorlopig te zullen respecteren als voorzitter van het BC en van de raad, zolang zij in functie is tot 1 maart. Dat is besloten na gesprekken met de Rijksvertegenwoordiger.

Zowel in de Eilandsraad als in het BC werd op grond van de motie van wantrouwen aanvankelijk besloten om niet meer te vergaderen onder leiderschap van de gezaghebber. Dat was mede gebeurd omdat de gezaghebber na terugkeer van haar vakantie in december vorig jaar niet de moeite had genomen om de fracties in de Eilandsraad en de gedeputeerde hiervan op de hoogte te stellen. Dat heeft gedeputeerde James Kroon aan de pers meegedeeld na afloop van de presentatie van de nieuwe kandidaat-gedeputeerden gisteren in Kas Patriótiko. Kroon: “Wij hadden verwacht dat zij bij terugkeer een gesprek zou hebben met de gedeputeerden en de fractieleiders van de coalitie. Dat is niet gebeurd.”

De fracties UPB en Santana hebben echter na overleg met de Rijksvertegenwoordiger toch besloten, in het belang van het eiland, om te blijven deelnemen aan de vergaderingen van zowel de Eilandsraad als het Bestuurscollege, zolang Emerencia nog gezaghebber is, op basis van wederzijds respect. “Wij zullen blijven werken voor Bonaire. Wij hebben de gezaghebber en de Rijksvertegenwoordiger wel duidelijk gemaakt dat het eleganter zou zijn geweest, indien de gezaghebber bij terugkeer contact had opgenomen met de gedeputeerden en de twee fractieleiders om te melden dat zij terug is op het eiland tot 1 maart en hoe zij denkt verder te functioneren. Wij weten dat zij in functie is tot 1 maart aanstaande.”

Ondertussen heeft het Bestuurscollege al vergaderd met de gezaghebber erbij. Die vergadering is in zeer zakelijke sfeer verlopen en met respect voor de gezaghebber, aldus Kroon. “Wij hebben geen problemen met Emerencia als persoon. Wij hebben vaak genoeg getracht om haar uit te leggen dat de manier hoe zij denkt de vergadering te moeten leiden, niet de juiste is. Haar houding heeft geleid tot alles wat vorig jaar is voorgevallen en uiteindelijk is uitgemond in de motie van wantrouwen.”

Bron: Amigoe, Curacao