Bonaire wordt steeds gewelddadigerMAANDAG, 13 AUGUSTUS 2012

KRALENDIJK — Het gaat niet goed met de veiligheid op Bonaire. Het eiland wordt steeds gewelddadiger. De drie belangrijke partners in de veiligheidsketen op het eiland, gezaghebber Lydia Emerencia, Hoofdofficier van Justitie David van Delft en Chef Korps Politie Caribisch Nederland, Jan Rooijakker, zijn het daar roerend over eens. Daarom staan ze alle drie achter de organisatie van de veiligheidsmarkt afgelopen zaterdag bij Jong Bonaire, omdat veiligheid een verantwoordelijkheid is van een ieder.

De markt die goed werd bezocht, was georganiseerd door de Rijksdienst Caribisch Nederland.

De gezaghebber, het Hoofdofficier van Justitie en de Chef Korps Politie vormen samen het Driehoeksoverleg, dat wekelijks de criminaliteitsituatie op het eiland bespreekt. Alle drie zeggen zij het belangrijk te vinden dat de veiligheidsmarkt is georganiseerd.

“Het feit dat wij het noodzakelijk hebben gevonden om een veiligheidsmarkt te organiseren, zegt veel over de werkelijkheid in onze samenleving”, was de openingszin van toespraak van gezaghebber Emerencia. “Terwijl veiligheid een natuurlijk gegeven zou moeten zijn in de samenleving, moeten wij ons organiseren om ons te beschermen tegen allerlei bedreigingen tegen onze veiligheid”, vervolgde de eerste dame van het eiland.

Veiligheid moet niet alleen draaien om zaken als bescherming tegen gevaar, schade en criminaliteit. Er is bij veiligheid altijd de neiging om te praten over beleid, strategie, instrumenten en legale kaders en structuren die de veiligheid beter of slechter maken. Criminaliteit wordt zo gerelateerd aan bescherming, hield de gezaghebber de bezoekers van de markt voor, verwijzend naar de vele systemen die te zien zijn op de markt die bescherming moeten bieden tegen allerlei vormen van bedreigingen.

Maar veiligheid gaat veel dieper. Het gaat ook om bescherming tegen achterstelling, zorgen dat er voldoende eten is en onderwijs. Er moet veiligheid zijn op scholen, op straat en andere plekken waar mensen komen. Veiligheid moet ook rekening wordt gehouden met de gevoelens en behoeften van mens. Daarbij hoort aandacht voor de behoefte aan liefde, attentie, de behoefte om gehoord te worden. Wanneer dat niet gebeurt, kan de situatie ontstaan dat er een voortreffelijk systeem van beveiliging bestaat, maar dat behoeften op sociaal, cultureel en emotioneel terrein worden veronachtzaamd, waarschuwt de gezaghebber.

Hoofofficier van Justitie Van Delft zegt dat veiligheid op Bonaire een gevoelige thema is. Heel openhartig geeft hij toe dat het met die veiligheid niet zo best is gesteld op het eiland. De veiligheid op Bonaire is in het geding.

Hij maakt zich zorgen over de toename van het aantal geweldsdelicten van de afgelopen maanden. Daaronder vallen de atraco’s, de berovingen bij mensen thuis en op de zeepromenade.

Het initiatief om de markt te houden noemt hij positief, omdat niet alleen gekeken wordt naar de repressieve, maar ook naar de proactieve kant van de zaak. De burgers worden zo gewezen op de eigen verantwoordelijkheid. Van Delft: “Als je niet wilt dat mensen midden in de nacht bij je thuis binnenkomen, dan kun je er best wat aan doen. Je kunt zeggen dat we twintig jaar geleden nog met de ramen open sliepen. Dat is nu minder voor de hand. Dat is de verandering in een groeiende samenleving waarbij de volumen van de criminaliteit toeneemt, maar ook de aard van de criminaliteit verandert”.

Chef Korps Politie Caribisch Nederland, Jan Rooijakker, ziet ook de geweldsdelicten toenemen, ook al zijn er al lang geen criminaliteitscijfers geproduceerd door de politie. Maar er wordt meer geweld gebruikt tegen de slachtoffers. Hij hoopt dat de markt meer mensen doen besluiten om bij de politie of de Koninklijke Marechaussee te gaan werken of bij andere diensten die aan veiligheid werken. “Als wij de politie en Marechaussee op sterkte hebben, kunnen wij het hoofd bieden aan de toenemende criminaliteit en deze in de hand houden op de eilanden in Caribische Nederland”.

De reden dat er tot voor kort geen criminaliteitscijfers voorhanden waren, kwam door een wijziging in het registratiesysteem. Maar met behulp van analisten uit Nederland is dat nu voorbij en zullen binnenkort de cijfers over de afgelopen vier jaar worden bekendgemaakt.

Het oplossingspercentage van gewelddadige delicten ligt hoog, zegt Rooijakker. Mensen die geweld plegen, worden in bijna alle gevallen opgespoord. In Saba en Sint Eustatius is dat zelf bijna 100 procent