BKR-wet in de maak op ArubaZATERDAG, 07 JULI 2012

ORANJESTAD — Minister Michelle Winklaar (AVP) van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur werkt aan wetgeving die leeninstellingen verplicht om leners te registreren bij een Bureau Krediet Registratie (BKR). Bovendien komt er een wettelijk maximum voor geaccumuleerde rente en een bepaling voor maximale bedragen die geleend kunnen worden aan consumenten.

Saiska Petronia, juridisch adviseur van minister Winklaar wijst in verband met de nieuwe wetgeving, op een presentatie van Stichting Balansa Nobo. Deze stichting bemiddelt als mensen grote schulden hebben bij banken en hield de presentatie op de consumentenconferentie die eerder in maart werd gehouden. “Daarin kwam naar voren bracht dat er steeds meer mensen zich bij de stichting melden met schulden die zij niet meer kunnen betalen. Die schulden ontstaan ook door de bij elkaar opgetelde rentes. Nu is het zo dat banken onderling elkaar informeel op de hoogte houden van klanten die bij hen leningen afsluiten. Op die manier kunnen ze checken of een klant kredietwaardig is en niet op meerdere plekken leningen heeft lopen. Maar een leeninstelling zoals bijvoorbeeld Island Finance doet daar niet aan mee, waardoor mensen die al leningen hebben daar vaak alsnog terecht kunnen.”

BKR

Het introduceren van een BKR-wet moet hierin uitkomst bieden, aldus Petronia. Een Bureau Krediet Registratie houdt namelijk van elk persoon met een afgesloten lening een elektronisch dossier bij. Hiermee kan de kredietwaardigheid worden beoordeeld van mensen die een lening aanvragen. Heeft iemand een betalingsachterstand, dan moet dit voor de meeste geldverstrekkers reden zijn om aan deze persoon geen lening te verstrekken. Petronia: “Wat we met de BKR-wet willen doen, is alle leeninstellingen verplichten om hun klanten te registreren bij een instelling. Maar eerst moet voor die instelling een wettelijke bevoegdheid wordt gecreëerd. Dit bureau wordt een privé-instelling en is dus niet gebonden aan de overheid. “Er is al een bedrijf op het eiland dat dit namens het Bureau Krediet Registratie in Nederland wil doen”, vertelt ook minister Winklaar. Of dat bedrijf, dat volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) al in 2006 is opgericht onder de naam Bureau Krediet Registratie, ook daadwerkelijk de registratie van leners op zich gaat nemen, is nog de vraag. Petronia: “De minister werd door het bedrijf benaderd, maar er moet nog formeel met elkaar aan tafel worden gezeten.”

Maximaal lenen

Op dit moment is daarnaast geen controle op de maximale bedragen die geleend kunnen worden aan consumenten. “Daar willen we, op basis van inkomen, een maximum op zetten. Dit om zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat burgers ook in staat zullen zijn om leningen af te kunnen betalen. Daarover willen we ook met alle belanghebbenden praten”, aldus Petronia.

Maximale rente

Verder wil de minister ook de maximale rente vaststellen voor terugbetaling van schulden. Minister Winklaar: “Nu is er een wet waarin staat dat de Centrale Bank toezicht houdt op de effectieve rente die je betaalt over een lening. Een leeninstelling moet jou dus altijd precies vertellen wat je aan rente betaalt. Maar er is nu nog helemaal geen bepaling voor wat betreft een maximum aan geaccumuleerde rente waar leeninstellingen zich aan moeten houden. Die kan dus blijven oplopen.” Het bepalen van dat maximum zal moeten gebeuren in samenspraak met de Centrale Bank. Overigens zal dit maximum alleen gelden voor leeninstellingen die onder toezicht van de Centrale Bank van Aruba staan. Wie geaccumuleerde rente in het buitenland moet betalen, wordt dus niet door deze wet beschermd.

Mededingingswet en Geschillencommissie

Naast de BKR-wet komen nog twee wetten ter bescherming van consumenten. Amigoe schreef al eerder over de geplande introductie van een Mededingingswet waarmee de marktwerking in de gaten wordt gehouden en kartelvorming wordt tegengegaan. Ook komt er dus een geschillencommissie voor consumentenzaken, waarmee geschillen tussen consumenten en ondernemers snel, goedkoop en eenvoudig kunnen worden opgelost. “Beide wetten zijn zo goed als klaar en worden dit jaar nog aan het parlement aangeboden”, aldus de minister. Afhankelijk van hoe snel Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) het afhandelt en het parlement het op de agenda zet, moet de Landsverordening Geschillencommissie Consumentenzaken in oktober of november worden behandeld en de Mededingingswet in december. De Staten zouden dan in het eerste kwartaal van volgend jaar zich over de nieuwe BKR-wet kunnen buigen, hoopt minister Winklaar.