Bijdrage Citgo groter dan verwacht

9 februari 2017

Oranjestad - ,,Dit jaar draagt de raffinaderij een bedrag van 280 miljoen florin bij aan onze economie. Dat is 5,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Door de geplande investeringen van de komende jaren, verwacht ik 6,6 procent in 2018, 6,0 procent in 2019 en 7,1 procent in 2020, als de raffinaderij volledig operationeel is.” Minister Richard Arends is heel blij met deze uitkomsten van de berekeningen die zijn gemaakt door de deskundigen van de Arubaanse Investeringsbank AIB.

,,Deze studie bevestigt onze eigen onderzoeken die een rol speelden tijdens de onderhandelingen over de overname van de raffinaderij.” De directeur van de AIB, Frendsel Giel, noemt de verwachte bijdrage van de raffinaderij aan de economie van Aruba ‘substantieel’. ,,We hebben een analyse gemaakt van de te verwachten effecten op basis van informatie die we bij allerlei instituten hebben verzameld en gevalideerd. Ik ga ervan uit dat de realiteit heel dicht bij deze economische impactstudie zal uitkomen.” De AIB berekende ook dat de raffinaderij de komende jaren werk zal bieden aan ongeveer 1.600 mensen.

,,Dat is zo tijdens de rehabilitatiefase. Als de raffinaderij operationeel is over een paar jaar, gaat het om ongeveer duizend arbeidsplaatsen”, aldus Giel. Deze cijfers slaan vooral aan bij minister Paul Croes van Sociale zaken, Jeugd en Arbeid. ,,Ik heb steeds veel vertrouwen gehad in het belang van de heropening van de raffinaderij voor onze werkgelegenheid. Met de cijfers van de AIB in de hand verwacht ik dat de werkloosheid de komende jaren met twee tot drie procent zal dalen en dit jaar onder de vijf procent uitkomt.”

Croes wijst ook op het belang van deze salarissen voor de sociale fondsen als het Ouderdomsfonds en de Algemene Ziektekostenverzekering. ,,Met de premies die worden afgedragen, komen die er beter voor te staan.” Minister Croes benadrukt dat mensen met een vaste baan een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van Aruba. ,,Zij kunnen hun gezin onderhouden van hun salaris, maar komen ook in aanmerking voor een lening voor een auto of een hypotheek. Daar varen allerlei bedrijven wel bij en die hebben ook weer extra mensen nodig. Die spin-off is enorm.” De AIB heeft die spin-off ook berekend. ,,De salarissen die de raffinaderij en de aannemers gaan betalen dragen dit jaar ongeveer 44 miljoen florin bij aan de economie. Als we daar de spin-off bij optellen, komen we uit op 80 miljoen florin. Een heel verschil”, aldus Giel.

Ondanks dat de regering zelf al had berekend dat de opbrengst van de raffinaderij dit jaar veel geld in het laadje zou brengen, is bij het opstellen van de begroting 2017 met een veel lager bedrag rekening gehouden. Minister Arends: ,,We hebben de conservatieve lijn gekozen en voorzichtig begroot. Nu kijken we tegen een meevaller aan. Daar komt nog bij dat we Fuel Marketing & Supply, dat voorheen onder de raffinaderij viel, maar nu een staatsbedrijf is, helemaal buiten beschouwing hebben gelaten, terwijl dat een bedrijf is dat winst maakt.” Arends bevestigde dat er overleg gaande is over de aanleg van een gaspijpleiding tussen Paraguana en Aruba. ,,Wij zijn daar als regering geen partij in, maar facilitator. Onze rol is om mogelijk te maken dat het ding op een verantwoorde manier wordt aangelegd. Daarvoor hebben we deskundigen ingeschakeld die de technischeen milieuaspecten grondig bestuderen.”

Op de vraag wanneer de pijpleiding er ligt, antwoordt de minister: ,,De aanleg loopt parallel met de rehabilitatiefase van de raffinaderij. Als de raffinaderij open gaat, moet er tenslotte gas zijn.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao